Jenneke Kamp – Advocaat

Jenneke Kamp werkt als advocaat op het gebied van Ondernemingsrecht, Fusies & Overnames, Privacy & Dataprotectie en Arbeidsrecht.

Als ondernemingsrechtadvocaat is Jenneke betrokken bij het begeleiden van fusies en overnames, geschillen tussen aandeelhouders en staat zij ondernemingen bij in de aanloop naar een faillissement, herstructurering van hun onderneming(en) of koop uit faillissement. Ook adviseert zij ondernemingen bij het opstellen en het beoordelen van diverse soorten overeenkomsten en algemene voorwaarden en staat zij ondernemingen bij in incassotrajecten.

Jenneke buigt zich graag over vraagstukken op het gebied van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Binnen het Arbeidsrecht is Jenneke betrokken bij het adviseren in individuele ontslagkwesties, reorganisaties, outsourcingsprojecten en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Jenneke is een gedreven advocaat met een hands-on mentaliteit. Door middel van het persoonlijk contact met de klant gaat Jenneke op zoek naar praktische oplossingen en mogelijkheden en voorziet zij de klant van evenwichtige adviezen: “Voor een ondernemer betekent het voeren van een juridische discussie vaak twee dingen: kostbare tijd en geld. Met dit in het achterhoofd ga ik op zoek naar een adequate, heldere oplossing. Zo worden de ondernemers ontzorgd en kunnen zij zich zo snel mogelijk weer bezighouden met ondernemen. Vanzelfsprekend zoek ik in eerste instantie naar een gezamenlijke oplossing tussen partijen, maar ik ga een procedure bij de rechter niet uit de weg.”

Met haar komst naar ons kantoor heeft Jenneke de overstap van het bedrijfsleven naar de advocatuur gemaakt. Jenneke publiceert met regelmaat artikelen, is lid van de Vereniging Jonge Procesadvocaten en is actief binnen de Jonge Balie Midden-Nederland.

Voor een ondernemer betekent het voeren van een juridische discussie vaak twee dingen: kostbare tijd en geld. Met dit in het achterhoofd ga ik op zoek naar een adequate, heldere oplossing. Zo worden de ondernemers ontzorgd en kunnen zij zich zo snel mogelijk weer bezighouden met ondernemen. Vanzelfsprekend zoek ik in eerste instantie naar een gezamenlijke oplossing tussen partijen, maar ik ga een procedure bij de rechter niet uit de weg.

Neem contact op met Jenneke Kamp

via email:

via telefoon:

via social media:

Artikelen door Jenneke Kamp