Jasminke Meester – Juridisch medewerker

Naast haar master aan de Rijksuniversiteit Groningen is Jasminke juridisch medewerker bij de speelvelden Bouwrecht, Huur & Koop van Marxman Advocaten. Op deze manier kan zij al ervaring opdoen in de praktijk op het gebied van privaat- en bestuursrecht. Jasminke buigt zich over juridische vraagstukken, voert juridisch onderzoek uit voor de advocaten van de sectie en heeft een actieve rol bij het jurisprudentieoverleg door bij elk overleg actuele jurisprudentie te bespreken.

Neem contact op met Jasminke Meester

via email:

via telefoon:

via social media: