Jasminke Meester – Juridisch medewerker

Jasminke Meester is juridisch medewerker van onze speelvelden Bestuursrecht en Bouwrecht, Huur & Koop en ondersteunt de senior medewerkers binnen deze speelvelden. Zij is binnen Bestuursrecht werkzaam in het ruimtelijk bestuursrecht (ook bekend als het omgevingsrecht) en handhaving. Bij het speelveld Bouwrecht, Huur & Koop is zij werkzaam in het civielrechtelijk bouwrecht, algemeen vastgoedrecht en aanbestedingen. Jasminke is tijdens haar master al begonnen als juridisch ondersteunend medewerker waardoor zij toen al het een en ander in de praktijk heeft gezien.

Neem contact op met Jasminke Meester

via email:

via telefoon:

via social media: