Zieke werknemers voor kleine ondernemers

Zieke werknemers voor kleine ondernemers: makkelijker en goedkoper?

Zieke werknemers voor kleine ondernemers: makkelijker en goedkoper?

Voor kleine ondernemers is de verplichting om het salaris van zieke werknemers 2 jaar lang door te betalen erg zwaar. Het komt vaak voor dat kleine ondernemers zelfs in de problemen komen als een werknemer langdurig ziek wordt. Het grootste deel van de kleine ondernemers is op dit moment verzekerd tegen het financiële risico van zieke werknemers, maar twijfelt toch of alles goed geregeld is in het geval een werknemer langdurig uitvalt. Daardoor zijn deze kleine werkgevers vaak huiverig om mensen in vaste dienst te nemen.

Vanwege deze achtergrond hebben minister Koolmees en werkgeversorganisaties inmiddels afspraken gemaakt om deze gevolgen voor kleine ondernemers beter beheersbaar te maken. Eind december hebben zij een convenant getekend met het verbond van verzekeraars. In het convenant zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte;
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren;
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten investeert het kabinet tien miljoen euro in een kwaliteitsverbetering;
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Hierover gaat hij in gesprek met UWV;
  • Werkgevers krijgen meer grip op het zogenaamde ‘tweede spoor’. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek maar bij een andere werkgever. Werkgevers krijgen door bovenstaande maatregelen meer zekerheid over de inzet van tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken. Daarbij krijgt de medewerker een grotere rol dan nu.

Wilt u meer weten over de loonbetalingsverplichting bij ziekte of heeft u andere arbeidsrechtelijke kwesties waarover u advies wilt? Neemt u dan gerust contact op met onze sectie Arbeidsrecht.

Contactinformatie
Eline Beekhuis, Advocaat
E-mail: beekhuis@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000