Rens Jansen

Rens Jansen – Advocaat

Rens Jansen is advocaat binnen onze sectie Bouwrecht, Huur & Koop. Rens is gespecialiseerd in het huurrecht en richt zich onder meer op het opstellen en beoordelen van (internationale) huurcontracten. Rens staat zowel verhuurders als huurders bij in diverse huurgeschillen, zoals ontruimingsprocedures. Daarnaast houdt hij zich bezig met de juridische advisering en dienstverlening op het gebied van Bouwrecht (aanneming van werk en projectontwikkeling) en Koop.

Rens is een belangenbehartiger pur sang. Eerst de persoon of organisatie echt goed leren kennen, alle wensen en belangen boven tafel krijgen en vervolgens op een creatieve en praktische wijze de beste juridische uitkomst bieden, dat is Rens zijn aanpak. “Als je als advocaat de ins & outs van de klant en diens bedrijf kent, ben je niet alleen maar bezig met het oplossen van een op zichzelf staand probleem. Dan kun je ook aan de voorkant het verschil maken en adviseren op een manier die past bij de algehele werkwijze en behoefte van de klant. Daarmee lever je als advocaat een resultaat dat ook op de langere termijn waardevol is en de positie van de klant verbetert. Daar krijg ik als advocaat energie van.”

Rens is ook inhoudelijk een sterke speler en is continu bezig met kennisvergaring op de rechtsgebieden die hij behandelt. Collega’s noemen hem niet voor niets ook wel “professor Jansen”. Het recht toegankelijk maken voor de praktijk staat bij Rens hoog in het vaandel. Hij geeft dan ook regelmatig seminars, zowel op (inter)nationale congressen als op locatie bij klanten. Rens publiceert ook regelmatig op onze website en in tijdschriften, waarbij hij in “klare taal” juridische onderwerpen uiteenzet die relevant zijn voor de praktijk.

Rens is lid van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ) en de Utrechtse Bouw Sociëteit (UBS).

``Als je als advocaat de ins & outs van de klant en diens bedrijf kent, ben je niet alleen maar bezig met het oplossen van een op zichzelf staand probleem. Dan kun je ook aan de voorkant het verschil maken en adviseren op een manier die past bij de algehele werkwijze en behoefte van de klant. Daarmee lever je als advocaat een resultaat dat ook op de langere termijn waardevol is en de positie van de klant verbetert. Daar krijg ik als advocaat energie van.``

Neem contact op met Rens Jansen

via email:

via telefoon:

via social media:

Artikelen door Rens Jansen