Payrolling: Weet u al hoe u payrolling gaat organiseren in 2020?

Payrolling: Weet u al hoe u payrolling gaat organiseren in 2020?

Voor sommige bedrijven is payrolling momenteel dé manier om werknemers aan te kunnen nemen. Door de payrollconstructie draagt de payrollorganisatie de risico’s en de administratieve lasten die gepaard gaan met het in dienst nemen van een werknemer.
Hierdoor komt het dus ook voor dat payrolling wordt gebruikt als manier om te bezuinigen op arbeidsvoorwaarden. Door het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil het kabinet er voor zorgen dat men op de arbeidsmarkt niet meer zal concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Door het wetsvoorstel zullen payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden gaan ontvangen als hun collega’s met een vast dienstverband in een gelijke of vergelijkbare functie bij de inlener. Daarbij is ook toegevoegd dat een payroller in eerste instantie recht heeft op een pensioenregeling, die dient te passen bij de pensioenpremie in de sector waar de payroller werkzaam is (bijvoorbeeld een pensioen van de inlener) of als dit niet wenselijk is moet de payrollorganisatie een adequate pensioenregeling regelen en daar heeft de minister drie voorwaarden aan verbonden, namelijk:

  • de pensioenregeling moet voorzien in een ouderdomspensioen- en nabestaandenpensioenregeling;
  • Geen wachttijd- of drempelperiode;
  • De collectie werkgeverspremie moet gebaseerd zijn op de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland.

Deze wijzigingen hebben ook grote gevolgen voor Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Sommige payrollorganisaties zijn momenteel al reeds aangesloten bij StiPP. StiPP regelt dan ook juist de verplichte pensioenvoorziening voor de werknemers in de flexbranche. Bovenstaande voorwaarden zijn echter opmerkelijk nu StiPP wel een wachttijd kent van een half jaar.

In ieder geval worden de voordelen van een payrollconstructie een stuk minder voor de werkgever.
Indien u de vragen hebt omtrent dit onderwerp, kunt u altijd contact opnemen met onze sectie Arbeidsrecht.

Contactinformatie
Eline Beekhuis, advocaat Arbeid & Organisatie
E-mail: beekhuis@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000

Moniek Kennis, advocaat Arbeid & Organisatie
E-mail: kennis@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000