Ons speelveld

Ondernemen in de Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een complex speelveld waarin vaak veel verschillende juridische vraagstukken spelen. Naast de vraagstukken op het gebied van gezondheidsrecht (geneeskundige behandelovereenkomst, scheiden wonen en zorg, Wlz, Wmo en Wkkkgz) zien ondernemers in de zorg zich geconfronteerd met meer ondernemingsrechtelijke kwesties en bundelen zij steeds vaker hun krachten. Wij adviseren hen over passende samenwerkingsvormen zoals een maatschap, B.V. of coöperatie of joint venture.

Onze advocaten staan veel verschillende eerstelijns en tweedelijns zorgaanbieders bij. Ook ondersteunen wij zorgaanbieders bij het opzetten van een onderneming en die anderhalvelijns zorg willen aanbieden. Daarnaast adviseren wij zorginstellingen over wonen en zorg.

De afgelopen jaren hebben onze gezondheidszorg advocaten meerdere Fusies & Overnames begeleid in de Gezondheidszorg. Dit waren zowel overnames in de langdurige zorg, als overnames van praktijken van eerstelijns zorgaanbieders.

Binnen de zorg is de Privacy & Dataprotectie van patiëntgegevens een belangrijk aandachtsgebied. Voor eerstelijns zorgaanbieders hebben wij op www.avgscan.nl een online tool ontwikkeld waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming maar zeker ook met zorgspecifieke privacywetgeving.

Doordat wij, naast specialisten op het gebied van Gezondheidszorg, ook gespecialiseerde advocaten op het gebied van Arbeidsrecht, Bouwrecht, Huur & Koop, Fusies & Overnames en Privacy & Dataprotectie in huis hebben, bent u als ondernemer in de zorg verzekerd van een full service aanbod. Laat onze specialisten u ontzorgen, dan kunt u zich focussen op uw core business.

Onze advocaten in dit rechtsgebied

Bas Besseling
Sanne Koster
Sebastiaan Palm