Ons speelveld

Intellectueel Eigendom

Intellectueel eigendom ( Intellectual Property) is een term die een groot speelveld dekt. De gemene deler is dat het gaat om producten van de geest die zich vertalen naar vaak creatieve uitingen of technische oplossingen, maar ook naar bijvoorbeeld een goede naam voor een product of dienst.

Onder de overkoepelende term intellectueel eigendom vallen de volgende specifieke rechten: merkrecht, auteursrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, modelrecht en kwekersrecht. Ook de minder klassieke rechten knowhow en domeinnamen scharen we onder intellectueel eigendom.

De waarde van de rechten en het belang om ze goed te hebben beschermd wordt vaak pas duidelijk als een ander daarvan mee wil profiteren. Soms is het dan al te laat, omdat elk recht zijn eigen eigenaardigheden heeft op het vlak van bescherming. Met onze ervaring kunnen we in de meeste gevallen ervoor zorgen dat uw positie beschermd wordt. Te denken valt aan het verkrijgen van een verbod om een bepaalde (merk)naam nog te gebruiken, maar ook aan de vernietiging van namaakproducten.

Bescherming speelt tevens een rol bij het in licentie kunnen geven van bepaalde producten of diensten. Hoe beter beschermd, hoe waardevoller een licentie.

De waarde komt eveneens terug op het moment dat een onderneming wordt verkocht. Hoewel deze rechten vaak niet op de balans staan, maken ze een belangrijk deel uit van de waarde van de onderneming.

In praktische whitepapers delen onze specialisten graag hun kennis binnen dit speelveld met u. In het whitepaper ‘Bescherming van uw merkrecht‘ leest u meer over de bescherming en vastlegging van merken. Over wat te doen bij inbreuk op uw rechten leest u in het whitepaper ‘Inbreuk op uw intellectueel; eigendom‘.

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u wordt aangesproken voor een (gestelde) inbreuk op rechten van een derde. Die stelling gaat in de praktijk vaak samen met grote schadevorderingen en onthoudingsverklaringen op straffe van hoge boetes. In veel gevallen is het echter niet nodig en zelfs onverstandig hier zonder overleg op in te gaan. Dit soort afspraken kan uw bewegingsvrijheid in de toekomst ook onnodig beperken.

We brengen uw positie en uw kansen graag met u in kaart. Onze advocaten brengen, naast praktisch advies, ook grote proceservaring met zich mee. Intellectueel Eigendom hangt samen met het Ondernemingsrecht, maar zien wij ook altijd bij Fusies en Overnames. De specialisten op deze rechtsgebieden hebben wij ook in huis: zo bent u als ondernemer verzekerd van een full service aanbod en kunt u zich richten op wat u het liefst doet, ondernemen.

Onze advocaten in dit rechtsgebied

Tahir Bodha
Sebastiaan Palm
Theo Stockmann