Ons speelveld

ICT & Technologie

ICT-recht is een steeds breder wordend speelveld en daarmee constant in beweging. Het is belangrijk om bij het vastleggen van afspraken zoveel mogelijk rekening te houden met nieuwe technieken en ontwikkelingen, maar ook met organisaties die slimmer worden. Wij hebben ervaring met slimme contracten en processen. Onze ervaring ziet ondermeer op:

 • Cloud/Saas/ASP
 • Outsourcing
 • App ontwikkeling
 • Website ontwikkeling
 • Automatisering(strajecten)
 • Agile en Scrum
 • Webwinkels
 • Webforums
 • Open Source
 • Software licenties
 • Gaming

We werken zowel met start-ups als met gevestigde ondernemingen met vestigingen in meerdere landen. Dat doen we voor zowel ontwikkelaars als eindklanten. De kennis die we bij de een opdoen zetten we in voor de ander, om zo altijd voorop te blijven lopen.

Smart City-projecten

Een Smart City is een stad die streeft naar de inzet van technologische oplossingen om een stad veiliger, duurzamer en leefbaarder te maken. Een voorbeeld hiervan is het analyseren van winkelend publiek om zo de optimale strategie vast te stellen in geval van een calamiteit.

Bij Smart City-projecten spelen vaak veel juridische vraagstukken. Bovendien zijn er dikwijls veel partijen betrokken die elk op een eigen manier aan het proces deelnemen. Publieke en private belangen zijn niet altijd in lijn, maar duidelijke afspraken baten iedereen. Wij hebben ervaring met zowel de advisering van (semi) overheden als met partijen die hun diensten aanbieden in het Smart City domein. Alle juridische dimensies van ieder Smart City-initiatief brengen we vooraf helder in kaart. Zo weet u welke juridische hobbels u te wachten staan en belangrijker, hoe u deze hobbels kunt nemen.

Marxman is trotse partner van het NWO project ‘Designing for Controversies in Responsible Smart Cities’. Samen met de gemeente Amersfoort en de universiteiten van Twente en Utrecht wordt onder leiding van prof. dr. ir. Mascha van der Voort onderzoek gedaan naar de sociale aspecten van Smart Cities. Onze missie hierbij is het vinden van de beste manier om openheid te geven over ondermeer privacyaspecten van smart city projecten, om zo een zo groot mogelijke (maatschappelijke) acceptatie en participatie te krijgen.

Marxman Advocaten maakt onderdeel uit van het internationale netwerk van Smart Cities Law Firms. Binnen dit netwerk wordt kennis gedeeld en samen gewerkt aan Smart City projecten. Sebastiaan Palm is lid van het bestuur.

Onze advocaten in dit rechtsgebied

Tahir Bodha
Sebastiaan Palm
Theo Stockmann