Ons speelveld

Bestuursrecht

De overheid kan besluiten nemen die direct invloed hebben op uw onderneming. Afhankelijk van het besluit moet u bijvoorbeeld met de gemeente, provincie of het ministerie in discussie. Het wijzigen van een bestemmingsplan of het niet verlenen van een vergunning kan tot gevolg hebben dat u uw onderneming juist wel of juist niet kunt voortzetten zoals u dat wilt. Ook kan de overheid handhavend optreden tegen uw onderneming en een dwangsom opleggen waar uw onderneming last van heeft. In het bestuursrecht is het essentieel dat u op tijd  uw zienswijze indient of bezwaar maakt.

Onze gespecialiseerde advocaten weten exact op welke wijze er bij welke instantie en binnen welke termijn een zienswijze/bezwaar ingediend moet worden. Wij kiezen altijd voor een strategische aanpak om een gang naar de rechter te voorkomen. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, dan bepleiten wij vanzelfsprekend uw standpunten voor de rechter.

Daarnaast begeleiden wij veel ondernemers bij het aanvraagproces voor een vergunning, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning) of  drank- en horecavergunning. Met de juiste juridische begeleiding voorkomt u dat uw aanvraag onnodig wordt afgewezen.

Het bestuursrecht hangt nauw samen met Bouwrecht, Huur en Koop. Ook zien wij het bestuursrecht met enige regelmaat terug bij ondernemingsrecht. Ook de specialisten op deze rechtsgebieden hebben wij in huis: u bent dan ook verzekerd van een full service aanbod.

Onze advocaten in dit rechtsgebied

Werner Altenaar
Jasminke Meester
Björn de Smit