Ons speelveld

Bank & Financiering

De meeste ondernemingen hebben een financiering van een externe partij. Dit is over het algemeen een bank. Niet iedere financiering is recht toe, recht aan. Daarom is van belang om als ondernemer goed te weten waar de financiering op ziet, welke bedrijven van de financiering gebruik mogen maken en welke bedrijven aangesproken kunnen worden tot terugbetaling.

In de praktijk zien wij vaak dat de ondernemer wordt gevraagd om een borgstelling af te geven. Bij financieringsdocumenten geldt bovenal dat u moet weten wat u tekent.

Als uw onderneming in (tijdelijk) moeilijker vaarwater terechtkomt is communicatie met de financier van groot belang. Want de praktijk laat zien dat banken de financiering in die situaties sneller bevriezen of beëindigen. Op dat moment staat een aantal vragen centraal: mag de bank dit doen? En wordt er door de bank voldaan aan de zorgplicht? Dit zijn vragen die wij met u beantwoorden om vervolgens een strategie te kiezen.

Bank & Financiering hangt nauw samen met Herstructurering & Faillissement en wij zien het veel terugkomen bij Overnames & Fusies. Ook de kennis van deze rechtsgebieden hebben wij in huis: u bent dan ook verzekerd van een full service aanbod.

Onze advocaten in dit rechtsgebied

Michiel Appelhof
Bas Besseling
Janneke Braat
Sanne Koster