Ons speelveld

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is bij uitstek een speelveld waarbij het loont om vooraf de zaken goed te regelen, zodat problemen achteraf zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Werknemers

Met heldere afspraken kunt u goed personeel beter behouden, en eenvoudiger afscheid nemen van slecht functionerende werknemers. Zeker in de krappe arbeidsmarkt van vandaag de dag is dit van groot belang voor ondernemers. U kunt hierbij denken aan het opstellen van een heldere arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en personeelsreglement, waar u vervolgens als ondernemer baat bij hebt. De juristen en advocaten arbeidsrecht van Marxman hebben hier ruime ervaring mee.

Soms is het niet te voorkomen dat de wegen van de onderneming en een werknemer zich scheiden door bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen, een arbeidsconflict of een disfunctionerende medewerker. Het ontslagrecht is onze advocaten meer dan eigen. Samen met u kijken wij naar de diverse mogelijkheden, waaronder ook mediation, om afscheid te nemen van een werknemer. Mocht hiervoor een procedure nodig zijn bij de rechter of het UWV, dan pakken wij dit voor u op.

Ook reorganisaties begeleiden wij van A tot Z. Niet alleen als de bedrijfseconomische noodzaak daartoe bestaat, ook wanneer de onderneming daar simpelweg beter van wordt, de technologische ontwikkelingen daar aanleiding toe geven of bij een verhuizing van de onderneming.

Statutair bestuurder

Ook zijn de statutair bestuurder en diens ontslag terugkerende onderwerpen. Hoe ontslaat u een statutair bestuurder? Is er een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst overeengekomen, en wat betekent dit voor het eindigen van het statutair bestuurderschap? Wat zeggen de statuten over een ontslag van een statutair bestuurder? Op deze vragen geven wij antwoord en aan de hand daarvan stellen we samen met u een strategie vast. Doordat wij zowel statutair bestuurders als de ondernemer (aandeelhouder) bijstaan zijn we bekend met de verschillende argumenten aan beide kanten van de tafel.

Privacy

Privacy van personen is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een belangrijk en actueel onderwerp binnen ondernemingen. Voor de privacy van werknemers gelden strengere eisen en ook specifieke regels. Dat geldt ook voor sollicitanten en zieke werknemers, voor wie de Autoriteit Persoonsgegevens zelfs aparte beleidsregels heeft opgesteld, en bij cameratoezicht op uw personeel. Wij kunnen u bijstaan bij het in kaart brengen van welke gegevens u van uw personeel verwerkt, en aan welke vereisten u daarbij moet voldoen.

In sommige gevallen moet de ondernemingsraad betrokken worden bij privacyrechtelijke vraagstukken, maar in andere gevallen juist niet. Wij kunnen u precies uit de doeken doen wat in welke situatie is vereist. Samen stippelen wij een route uit om tot een zo efficiënt en goed mogelijk resultaat te komen voor uw onderneming. Gebleken is dat ondernemers veel baat hebben bij een eerste inventarisatie door middel van de één van de HR privacyscans op www.avgscan.nl. U verwerkt vaak meer gegevens dan u in eerste instantie wellicht denkt.

Flexbranche & Stipp pensioen

Bij veel ondernemers zien we daarnaast dat de verplicht gestelde pensioenfondsen een heet hangijzer zijn. Bijvoorbeeld omtrent StiPP, het pensioenfonds voor ondernemingen die personeelsdiensten verlenen, hebben wij al vele malen geadviseerd, en succesvol gezorgd dat de ondernemer niet verplicht was om zich aan te sluiten.

Daarnaast staan wij veel ondernemingen bij die zich toeleggen op het verlenen van personeelsdiensten. Voor deze groep ondernemingen gelden specifieke cao’s en regelgeving, waaronder de Waadi, waarbinnen wij altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. Dit betekent dat we het gehele speelveld overzien en snel kunnen schakelen. Dit geldt zowel voor partijen die personeel flexibel inhuren, als ook voor ondernemingen die personeel flexibel plaatsen, bijvoorbeeld vanuit een uitzendbureau of detachering.

Arbeidsrecht hangt nauw samen met Ondernemingsrecht, maar zien wij ook veel terugkomen bij Fusies & Overnames en Herstructurering & Faillissementen. Ook de kennis van deze rechtsgebieden hebben wij in huis: u bent dan ook verzekerd van een full service aanbod.

Onze advocaten in dit rechtsgebied

Eline Beekhuis
Jenneke Kamp
Moniek Kennis
Elisabeth Klein Hofmeijer