De eerste boete van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor het te laat melden (verzwijgen) van een datalek is een feit. Wellicht dat u het zich nog kunt herinneren: in 2016 werd Uber gehackt en kwamen de persoonsgegevens van 57 miljoen gebruikers, waarvan 174.000 Nederlandse klanten en...