Rendement Uitgeverij heeft verschillende vakbladen die gericht zijn op het MKB en non-profit organisaties en adviseert hiermee professionals over belangrijke wet- en regelgeving op hun vakgebied. Onze advocaten publiceren regelmatig in deze uitgaven op uiteenlopende gebieden, waaronder Arbo, HR, Management, Ondernemen en Ondernemingsraden.Onze arbeidsrechtspecialisten schrijven...

Minister Koolmees heeft inmiddels het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister presenteerde kort de hervormingsplannen, en maakte duidelijk dat wat hem betreft het verschil tussen vast en flexibel werk kleiner moet worden. Zodra de Tweede Kamer en de...

Sinds 1 augustus 2018 gelden nieuwe UWV Uitvoeringsregels ontslag bij bedrijfseconomische redenen. Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een medewerker wil opzeggen vanwege bedrijfseconomische redenen moet daarvoor een ontslagaanvraag worden ingediend bij UWV. De Uitvoeringsregels zijn een nadere uitwerking van de regels die UWV moet...

Sinds 2018 staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bepalingen omtrent de overwerkuren van een werknemer die nadelige gevolgen hebben voor een werkgever. De wijzigingen kunnen namelijk in bepaalde situaties betekenen dat de werkgever strikter de uren/salarisadministratie moet bijhouden. Indien een werkgever dit onvolledig...

Rendement Uitgeverij heeft verschillende vakbladen die gericht zijn op het MKB en non-profit organisaties en adviseert hiermee professionals over belangrijke wet- en regelgeving op hun vakgebied. Onze advocaten publiceren regelmatig in deze uitgaven op uiteenlopende gebieden, waaronder Arbo, HR, Management, Ondernemen en Ondernemingsraden.Onze arbeidsrechtspecialisten schrijven...

Rendement Uitgeverij heeft verschillende vakbladen die gericht zijn op het MKB en non-profit organisaties en adviseert hiermee professionals over belangrijke wet- en regelgeving op hun vakgebied. Onze advocaten publiceren regelmatig in deze uitgaven op uiteenlopende gebieden, waaronder Ondernemen, Ondernemingsraden, Management, Arbo en HR.Elisabeth Klein Hofmeijer, sectievoorzitter Arbeid...

Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat ook bij het einde van een deel van de arbeidsovereenkomst, een transitievergoeding moet worden betaald.Wat speelde er? Nadat de werknemer 2 jaar ziek is geweest, heeft de werkgever de gehele arbeidsovereenkomst beëindigd en de werknemer...

Rendement Uitgeverij heeft verschillende vakbladen die gericht zijn op het MKB en non-profit organisaties en adviseert hiermee professionals over belangrijke wet- en regelgeving op hun vakgebied. Onze advocaten publiceren regelmatig in deze uitgaven op uiteenlopende gebieden, waaronder Arbo, HR, Management, Ondernemen en Ondernemingsraden.Onze arbeidsrechtspecialisten schrijven...

De rechtbank oordeelt dat het contract dat de koerier en de bezorgdienst sloten een zzp-contract is, en niet een verkapte arbeidsovereenkomst. Dit omdat de bezorger zelf kon beslissen of hij zich aanmeldde voor werk en hij kon bestellingen weigeren, hij in zijn eigen kleren en...