Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Veel bedrijven zijn op dit nog bezig om volledig AVG proof te worden. Een belangrijk aandachtspunt in dit proces is de betrokkenheid van de Ondernemingsraad (OR). In artikel 27 WOR is namelijk geregeld dat de OR...

Rendement Uitgeverij heeft verschillende vakbladen die gericht zijn op het MKB en non-profit organisaties en adviseert hiermee professionals over belangrijke wet- en regelgeving op hun vakgebied. Onze advocaten publiceren regelmatig in deze uitgaven op uiteenlopende gebieden, waaronder Ondernemen, Ondernemingsraden, Management, Arbo en HR. Eline Beekhuis en Theo Stockmann...

Rendement Uitgeverij heeft verschillende vakbladen die gericht zijn op het MKB en non-profit organisaties en adviseert hiermee professionals over belangrijke wet- en regelgeving op hun vakgebied. Onze advocaten publiceren regelmatig in deze uitgaven op uiteenlopende gebieden, waaronder Ondernemen, Ondernemingsraden, Management, Arbo en HR. Eline Beekhuis en Theo Stockmann...

Voor een werkgever zijn werknemers vaak een zeer belangrijke asset. Als de onderneming in zwaar weer komt dan kunnen personeelslasten echter ook een (te) zware financiële verplichting worden. Na faillissement van een werkgever kunnen de werknemers juist weer een belangrijke factor zijn bij de keuze...

In een recente zaak die werd behandeld door het Gerechtshof Den Haag, heeft een uitzendbureau in haar arbeidsovereenkomst een relatiebeding opgenomen dat de werknemer verbiedt om gedurende een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst contact te onderhouden met (onder andere) klanten van het uitzendbureau. Na het einde...

Als werkgever moet u in de eerste twee ziektejaren van uw werknemer re-integratieinspanningen verrichten. U moet er alles aan doen zodat de werknemer terug kan keren in zijn eigen werk. Lukt dit niet, dan moet u kijken naar een andere functie binnen uw bedrijf of...

Bij de invoering van de WWZ in 2015 is het criterium van opvolgend werkgeverschap gewijzigd. In de praktijk werd  relevant of in gevallen waarin de werkgeverswissel vóór 1 juli 2015 plaatsvond, naar de oude of de nieuwe wet moest worden gekeken. In gevallen waar voor...