verbod

Het Asbestdakenverbod uitgesteld met één jaar

verbod

De Tweede Kamer heeft het Asbestdakenverbod uitgesteld tot en met 31 december 2024. Dit betekent een uitstel van één jaar. De Tweede Kamer wil (onder andere) meer zekerheid over de financiering, de saneringscapaciteit en de handhaving. Wat betekent dit voor u?

De invoering van het Asbestdakenverbod staat al enige tijd op de agenda van de Tweede Kamer en is onderdeel van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Milieubeheer. De aanleiding van dit verbod is dat asbestdaken in de loop van de tijd gaan verweren en asbestvezels vrijkomen. Deze vezels komen terecht in het milieu en dit kan grote gevolgen opleveren voor de gezondheid van mens en dier.

De inwerkingtreding van het Asbestdakenverbod stond in eerste instantie gepland op 1 januari 2024, maar vanwege aanvullende vragen vanuit verschillende politieke partijen is nader onderzoek nodig. Hierbij gaat het met name om vragen over de haalbaarheid per 2024 vanwege de capaciteitsproblemen bij asbestsaneerders, de financiering van de verwijdering van asbestdaken en het feit dat adequate informatie ontbreekt over de nog te saneren daken. Onderzocht wordt bijvoorbeeld of een zogenaamd asbestfonds in het leven moet worden geroepen. Dit fonds kan dan worden aangesproken door inwoners en bedrijven met asbestdaken die de sanering niet zelf kunnen betalen. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om bedrijven eenvoudiger te certificeren, waardoor meer bedrijven kunnen worden ingezet voor de sanering van de asbestdaken.

In januari 2022 volgt een evaluatie van de voortgang van de asbestsaneringen en de beantwoording van de vraag of de praktijk klaar is voor het Asbestdakenverbod.

Kortom, de regering is aan zet en heeft een aantal stappen te zetten om de doelstelling van 31 december 2024 te halen. Uiteraard houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Hoewel het verbod met een jaar is uitgesteld, is het voor diverse partijen zoals projectontwikkelaars, bouwbedrijven, investeerders en ondernemers van groot belang om hiermee rekening te houden.  Bijvoorbeeld vanuit kostenperspectief en in de tijdsplanning van bouwprojecten. Het verbod geldt namelijk eveneens voor bestaande panden met astbesthoudende dakbedekking. Heeft uw pand een dak met asbest? Houdt u er dan rekening mee dat dit conform de huidige planning van de overheid uiterlijk eind 2024 moet zijn verwijderd.

Heeft u misschien op dit moment al vragen over de wijziging van de Wet Milieubeheer of het Asbestdakenverbod? Neemt u dan contact met ons op. Onze specialisten adviseren u graag.

Contactinformatie 
Rens Jansen, advocaat Bouwrecht, Huur & Koop
jansen@marxman.nl / telefoonnummer 033 450 8000

Jenneke Kamp, advocaat Bouwrecht, Huur & Koop
kamp@marxman.nl / telefoonnummer 033 450 8000