Artikel Elisabeth Klein Hofmeijer – Aftopping van het salaris aan de top (WNT)

Rendement Uitgeverij heeft verschillende vakbladen die gericht zijn op het MKB en non-profit organisaties en adviseert hiermee professionals over belangrijke wet- en regelgeving op hun vakgebied. Onze advocaten publiceren regelmatig in deze uitgaven op uiteenlopende gebieden, waaronder Ondernemen, Ondernemingsraden, Management, Arbo en HR.

Elisabeth Klein Hofmeijer, sectievoorzitter Arbeid & organisatie, schreef voor Bestuur Rendement (09-2018) het artikel Aftopping van het salaris aan de top’. De Wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel het aan banden leggen van excessieve beloningen in de (semi-)publieke sector. Uw organisatie mag topfunctionarissen dus geen te hoge beloning geven. Deze wet is al verschillende keren ingrijpend gewijzigd. Het is dus van groot belang dat u regelmatig toetst of uw organisatie (nog) aan de WNT voldoet. Elisabeth geeft antwoord op de vraag met welke beloningsgrenzen uw organisatie rekening moet houden. Lees hier het artikel ‘Aftopping van het salaris aan de top’.

Contactinformatie
Elisabeth Klein Hofmeijer, sectievoorzitter Arbeid & Organisatie
kleinhofmeijer@marxman.nl / telefoonnummer 033 450 8000