26 april 2016
De Wet Doorstroming Huurmarkt treedt 1 juli 2016 in werking

De Eerste Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel ‘Doorstroming Huurmarkt’. Dit wetsvoorstel brengt grote veranderingen op het gebied van het huurrecht met zich mee. De nieuwe wet biedt meer ruimte voor het aangaan van tijdelijke huurcontracten. Zo kan straks een tijdelijk huurcontract van maximaal 2 jaar worden aangegaan. Bij onzelfstandige woonruimte (denk aan de verhuur van een kamer) kan zelfs een huurcontract van maximaal 5 jaar worden aangegaan. Het huurcontract eindigt als de afgesproken termijn is verstreken én als de verhuurder de huurder daarover op een juiste manier heeft geïnformeerd. Nu bestaan deze mogelijkheden nog niet in de wet en eindigt een contract van bepaalde tijd niet zomaar door het verloop daarvan.

Ook andere delen van het huurrecht gaan veranderen. Momenteel bestaat al de mogelijkheid om met studenten overeen te komen dat zij de huurwoning moeten verlaten als zij zijn afgestudeerd. Met de nieuwe wet wordt het straks mogelijk om ook specifieke afspraken te maken met andere doelgroepen. Het gaat daarbij om jongeren, promovendi en grote gezinnen. Wordt niet meer aan bepaalde vereisten voldaan, dan kunnen contracten met de huurders uit deze doelgroepen door de verhuurder worden opgezegd.

Daarnaast zijn er ook veranderingen op het gebied van de sociale huur. Zo is het de bedoeling om ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Met ‘scheefwonen’ wordt bedoeld dat mensen in sociale huurwoningen wonen, terwijl zij op basis van hun inkomen niet langer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het wordt straks onder meer mogelijk om het inkomen van de zittende huurder elke 3 jaar te toetsen. De Belastingdienst is op basis van de nieuwe wetgeving verplicht om de inkomensgegevens van huurders te verstrekken aan de verhuurders, zodat zij kunnen toetsen of er sprake is van scheefwonen.

Ook wordt de ‘huursombenadering’ ingevoerd. Hierdoor kunnen woningcorporaties de huurverhoging meer afstemmen op de kwaliteit van de woningen. Er geldt wel een maximum voor de stijging van de huursom. De verwachting is dat de verschillen in huur tussen bestaande en nieuwe huurcontracten daardoor afnemen.

Heeft u vraagstukken op het gebied van huurrecht? Neemt u gerust contact op met onze specialisten van de sectie Vastgoed & Overheid; zij assisteren u graag.

Contactinformatie
Rens Jansen, advocaat sectie Vastgoed & Overheid
jansen@marxman.nl / telefoonnummer 033 450 8000