25 juli 2018
Vooruitblik: hoe moeten bouw- en gebruiksmogelijkheden worden verdeeld?

Worden bij de verdeling van bouw- en gebruiksmogelijkheden schaarse publieke rechten verdeeld? Wij schreven eerder over deze complexe materie. Staatsraad advocaat-generaal Widdershoven gaf op 6 juni jl. een antwoord op deze vraag in zijn conclusie over het rijksinpassingsplan ‘Windpark Zeewolde’. Zijn advies zal worden meegenomen in de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”. De uitspraak wordt binnenkort verwacht en in aanloop van die uitspraak heeft onze werkstudent, Donny Buisman, zijn scriptie  geschreven over de verdeling van bouw- en gebruiksmogelijkheden.

De aanleiding voor deze (scriptie)vraag is een procedure over het rijksinpassingplan ‘Windpark Zeewolde’ voor de bouw van 91 nieuwe en sanering van 211 bestaande windturbines. Wat speelt in deze zaak? Windpark Zeewolde B.V. mag het omvangrijke project uitvoeren. De eigenaren van bestaande en omliggende woonturbines zijn het niet eens met dit besluit en maken bezwaar. Zij vinden dat de procedure niet transparant is verlopen en dat een openbare aanbesteding moet plaatsvinden, zodat ook zij in aanmerking komen om het project – gedeeltelijk – uit te voeren.

Het uitgangspunt bij de verdeling van bouw- en gebruiksmogelijkheden is volgens onze werkstudent, dat geen schaarse publieke rechten verdeeld. Bij het verlenen van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw is de hoeveelheid bouwgrond beperkt en niet het aantal omgevingsvergunningen. Het besluit om de omgevingsvergunning voor de oprichting en het in werking hebben van het windpark aan Windpark Zeewolde B.V. te geven is daarom geen besluit dat schaarse publieke rechten verdeelt. Zodoende horen er volgens hem geen bijzondere voorschriften te gelden in de zaak Windpark Zeewolde.

Daarnaast wijst onze werkstudent op verschillende uitzonderingssituaties waarin de verdeling van bouw- en gebruiksmogelijkheden wél mogelijk een besluit is waarin schaarse publieke rechten worden verdeeld. Dit heeft mogelijk belangrijke gevolgen voor de verdeling van die schaarse publieke rechten. Wij volgen deze ontwikkeling nauwkeurig en brengen u nadat de Afdeling uitspraak doet, uiteraard op de hoogte of de Afdeling het eens is met de staatsraad en onze werkstudent.

Bent u ook van plan om een omgevingsvergunning aan te vragen waarin deze complexe materie speelt? De advocaten van Marxman denken graag met u mee.

Contactinformatie

Werner Altenaar, sectievoorzitter Bestuursrecht
altenaar@marxman.nl / telefoonnummer 033 450 8000

Michiel Appelhof, advocaat Bestuursrecht
appelhof@marxman.nl / telefoonnummer 033 450 8000