29 april 2019
Via een omweg kan een gedoogbeslissing soms toch worden aangevochten bij de rechter

Inleiding
Het is een onderwerp waar veel coffeeshophouders een haat-liefdeverhouding mee hebben hebben: de gedoogbeslissing. Kan de coffeeshophouder of een buurtbewoner nu wel of niet opkomen tegen de weigering/verlening van zo’n beslissing door de burgemeester?

De hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling“), heeft definitief uitgemaakt dat een gedoogbeslissing geen besluit is. Dat geldt ook voor de weigering of de intrekking ervan. Dit betekent dat een gedoogbeslissing niet kan worden aangevochten bij de bestuursrechter. Toch zijn er uitzonderingen en mogelijkheden! Lees meer.

Uitzondering
Het uitgangspunt is dat tegen gedoogbeslissingen dus geen beroep bij de rechter openstaat. Er zijn echter wel “zeer uitzonderlijke gevallen” waarin een uitzondering geldt. Een voorbeeld hiervan is dat een coffeeshophouder tegen een ingetrokken gedoogbeslissing mag procederen als er een grote kans is dat hem anders een gevangenisstraf wacht. In zo’n geval kan de coffeeshophouder dus tóch wel naar de bestuursrechter stappen over de gedoogbeslissing. Andere gevallen zijn ook denkbaar.

Andere rechtsbescherming
Daarnaast kan een coffeeshophouder de gemeente om een vergunning vragen bij een weigering om te gedogen of bij de intrekking van de gedoogbeslissing. Hij kan ook een handhavingsbesluit afwachten en daartegen procederen bij de bestuursrechter.

Verder kan een buurtbewoner die wordt geconfronteerd met een gedoogbeslissing de gemeente vragen om handhaving. Tegen een besluit op zo’n handhavingsverzoek kan ook beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Via een omweg zijn er dus mogelijkheden om naar de bestuursrechter te stappen en te procederen over de gedoogbeslissing.

Betekenis voor de praktijk
Deze nieuwe ontwikkeling betekent dat coffeeshophouders en buurtbewoners via een omweg toch naar de bestuursrechter kunnen stappen over de gedoogbeslissing. Wij zijn bekend met de uitdagingen in de praktijk. Graag denken wij met u mee wat de mogelijkheden zijn om de weigering of verlening van de gedoogbeslissing aan te vechten. Belt u ons gerust voor een vrijblijvende kennismaking. Wij gaan graag hierover met u in gesprek.

Contactinformatie
Werner Altenaar, advocaat sectie Vastgoed & Overheid
altenaar@marxman.nl / telefoonnummer 033 – 450 8000