21 oktober 2019
Versnelling woningbouw en verduurzaming bij experimenten

Er is ook goed nieuws voor de woningbouw naast alle stikstofproblematiek. Met de nieuwe Wet tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (hierna: “Wetswijziging“) beoogt de regering de woningbouw te versnellen en innovatieve ontwikkeling te faciliteren bij experimenten. Dit wordt gedaan door de aanwijzingsprocedure te versnellen, de toepassing van het zogenoemde projectuitvoeringsbesluit te verbeteren en de reikwijdte van de Wet Crisis- en herstelwet (hierna: “Chw“) te verbreden. Wilt u weten wat deze wijzigingen inhouden en welke gevolgen deze meebrengen voor u?

Wijzigingen
De Wetswijziging kent, kort gezegd, drie belangrijke wijzigingen:

  • de aanwijzingsprocedure voor het toevoegen van nieuwe projecten aan bestaande experimenten in 147 gemeenten wordt versneld. Zo kan hierdoor onder meer de zogenoemde “pre-omgevingsplan status” eerder worden verkregen;
  • de criteria voor nieuwe experimenten worden versimpeld om de realisatie van nieuwe experimenten eenvoudiger mogelijk te maken; en
  • de mogelijkheden om af te wijken van wetten op grond van de Chw worden uitgebreid. Met andere woorden, meer uitzonderingen zijn mogelijk.

De wetswijziging is een tussenstap naar de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden.

Betekenis voor de praktijk
Voor de praktijk hebben deze wijzigingen gunstige gevolgen, nu de gebruiksmogelijkheden van projectuitvoeringsbesluiten worden vergroot alsmede een versnelling en vereenvoudiging van de woningbouw plaatsvindt. De regering verwacht dat 150.000 woningen mogelijk worden gemaakt met de experimenten. Ook worden innovatieve ontwikkelingen gestimuleerd met de versterking van de economische structuur tot gevolg. Nu zijn initiatiefnemers en overheden aan zet om de woningen te realiseren. Wilt u meer weten over de gevolgen van de Wetswijziging voor u? Neem dan gerust contact op, wij vertellen u hier graag meer over.

Contact informatie
Werner Altenaar, advocaat bestuursrecht, sectie Vastgoed & Overheid
E-mail: altenaar@marxman.nl / Telefoonnummer; 033 – 450 8000

Amber Nieuwkamp, juridisch medewerker sectie Vastgoed & Overheid
E-mail: nieuwkamp@marxman.nl / Telefoonnummer; 033 – 450 8000