18 november 2019
Verduurzaming verhuurde bedrijfsruimte

Als verhuurder van bedrijfsruimte heeft u verschillende mogelijkheden om het door u verhuurde pand te verduurzamen. Bijvoorbeeld door plaatsing van dubbel glas, zonneboilers en warmtepompen. Niet alleen kunt u door middel van Marxman Green Lease in overleg met uw huurder afspraken maken, maar u kunt ook als verhuurder zelf zonder medewerking van de huurder stappen nemen. Hierdoor is het mogelijk om de verhuurde bedrijfsruimte zo goed mogelijk te verduurzamen.

Minimale verduurzaming
Op basis van het Bouwbesluit dienen in principe alle kantoorgebouwen met een oppervlakte groter dan 100 m2 per 1 januari 2023 minimaal energielabel C te hebben. Op basis van de huurovereenkomst is de eigenaar van de bedrijfsruimte vaak diegene die deze maatregelen zal moeten treffen.

In het veelgebruikte ROZ-model 2015 is in de algemene bepalingen opgenomen dat de verhuurder bevoegd is om werkzaamheden te verrichten aan het verhuurde, waaronder ook het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodig zijn in verband met o.m. (milieu-)eisen. Ook op basis van de wet is het in de meeste omstandigheden mogelijk om deze werkzaamheden als dringende werkzaamheden uit te voeren. In veel situaties is er dan geen toestemming van de huurder nodig om deze werkzaamheden uit te voeren. Het grote nadeel van dergelijke minimale verduurzaming is echter dat er geen huurprijsverhoging mogelijk is.

Verduurzaming door renovatie
Een andere mogelijkheid voor de verhuurder is om door middel van een renovatie het verhuurde kantoorgebouw duurzamer te maken. Renovatie is zowel vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing waardoor het huurgenot toeneemt. Hiervoor dient u als verhuurder een redelijk renovatievoorstel aan de huurder te doen. Wij kunnen u helpen om een renovatievoorstel op te stellen dat aan alle eisen voldoet. Het grote voordeel van verduurzaming door renovatie is dat het mogelijk is om vanwege het toegenomen huurgenot een hogere huurprijs te bedingen.

Geïnteresseerd om samen te kijken wat mogelijk is? Neem gerust contact op om de mogelijkheden tot verduurzaming van uw bedrijfsruimte te bekijken.

Contactinformatie
Frank van Schendel, advocaat Huurrecht bij Bouwrecht, huur en koop
Sectie Vastgoed & Overheid
E-mail: vanschendel@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000