2 juli 2018
Updates van de Autoriteit Persoonsgegevens na inwerkingtreding van de AVG

Het zal u niet ontgaan zijn: Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Terecht is er de afgelopen maanden veel aandacht geweest voor de AVG. De nieuwe regelgeving op het gebied van persoonsgegevens heeft de oude regelgeving – de Wet bescherming persoonsgegevens – flink aangescherpt. Inmiddels is de AVG alweer bijna 6 weken in werking. De toezichthouder op dit gebied, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft sinds die datum al een aantal keren van zich laten horen. Een aantal belangrijke meldingen vanuit de AP op een rij.

Klachtrecht
Zo werd eind vorige week bekend dat inmiddels ruim 600 mensen een klacht hebben ingediend bij de toezichthouder. Op basis van de AVG is dit een nieuw recht dat aan iedereen toekomt. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht om iedere klacht in behandeling te nemen. Alleen al om die reden is het nodig dat alle bedrijven voldoen aan de AVG. De link naar het bericht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u hier aan.

Functionaris voor Gegevensbescherming in de zorg
Een belangrijk onderdeel van de AVG is ook dat overheden en sommige bedrijven verplicht een Functionaris voor Gegevensbescherming moeten aanstellen. Dit is onder andere nodig als bedrijven op grote schaal gevoelige persoonsgegevens verwerken. In de praktijk was onduidelijk wanneer nou sprake was van verwerkingen op grote schaal. Dit is onder meer voor veel zorgaanbieders van belang, omdat deze partijen (zowel groot als klein) werken met veel gevoelige persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft richtlijnen voor een aantal zorgaanbieders opgesteld, zodat zij kunnen bepalen of zij wel of niet op grote schaal persoonsgegevens verwerken. De link naar het bericht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u hier aan.

Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor misleidend keurmerk
Ook waarschuwde de Autoriteit Persoonsgegevens onlangs voor bedrijven die zeggen dat ze in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens een keurmerk kunnen afgeven waarmee organisaties aan kunnen tonen dat ze helemaal voldoen aan de AVG. Die waarschuwing is op zijn plaats, omdat een door de Autoriteit Persoonsgegevens getoetst keurmerk tot op heden niet bestaat. De link naar het bericht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u hier aan.

Door de inwerkingtreding van de AVG, zijn er veel ontwikkelingen gaande. We kunnen ons voorstellen dat er binnen uw onderneming vragen rijzen vanwege de complexiteit van de regelgeving. Onze specialisten op het gebied van (de nieuwe) privacywetgeving geven graag antwoord op uw vragen, neemt u gerust contact  met hen op.

Contactinformatie
Theo Stockmann, advocaat Intellectueel eigendom, Privacy, Dataprotectie & ICT
stockmann@marxman.nl / t. 033 450 8000

Sebastiaan Palm, partner Intellectueel eigendom, Privacy, Dataprotectie & ICT
palm@marxman.nl / t. 033 450 8000