2 februari 2016
Update Arbeidsrecht: Eerste Kamer stemt in met afschaffing VAR

Op dinsdag 2 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Dit betekent dat per 1 mei 2016 de VAR zal komen te vervallen. De wet is bedoeld om schijnconstructies te bestrijden en voorziet in de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit is een veelvuldig gebruikte verklaring van de Belastingdienst die bedoeld is om duidelijkheid te geven over de relatie tussen de opdrachtgever en de zzp’er, in het bijzonder over de vraag of er belastingen en premies moeten worden ingehouden. In de praktijk stemde de feitelijke situatie vaak niet overeen met de VAR.

In plaats van het afgeven van een VAR heeft de Belastingdienst in uitvoering van de wet DBA algemene modelovereenkomsten opgesteld en gepubliceerd. Indien de zzp’er op grond van een dergelijke modelovereenkomst werkzaam is bij de opdrachtgever, hoeft de opdrachtgever in principe geen loonheffingen in te houden en te betalen. Ook individuele opdrachtgevers en zzp’ers – of hun belangenorganisaties – kunnen overeenkomsten die zij zelf hebben opgesteld aan de Belastingdienst voorleggen en laten goedkeuren. De wet DBA legt de nadruk op het overeenstemmen van de feitelijke situatie met het goedgekeurde contract, anders bestaat het risico op naheffing voor de loonheffingen.

De VAR zal op 1 mei 2016 komen te vervallen. Tot 1 mei 2017 zal een overgangsperiode gelden waarbinnen de Belastingdienst terughoudend zal zijn bij de handhaving van de nieuwe regels en bedrijven waar nodig ondersteunen bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Vanaf 1 mei 2017 zal de nieuwe werkwijze met modelovereenkomsten aanvangen.

Heeft u gelet op de ontwikkelingen rondom de VAR vragen over de overeenkomsten die u met zzp’ers kunt sluiten, neem dan gerust contact op met onze specialisten.

Contactinformatie
Eline Beekhuis, advocaat sectie Arbeid & Organisatie
beekhuis@marxman.nl / telefoonnummer: 033 450 8000