22 augustus 2019
Ssst! Denk aan de buren…

Nederlanders maken steeds vaker melding van geluidsoverlast veroorzaakt door buren. Nu lijkt het af en toe ervaren van geluidsoverlast van je buren onvermijdelijk – gezien het feit dat deze vaak direct naast, boven of onder je wonen – maar wat als de geluidsoverlast dermate ernstig is dat je niet meer met plezier in je woning kan wonen?

In een recente uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden is dit aan de orde. Lees hieronder meer.

Klik hier

Feiten
Aanleiding voor deze uitspraak is een vordering van woningcorporatie De Alliantie tot ontbinding van een huurovereenkomst en ontruiming van een huurwoning bij de kantonrechter vanwege het veroorzaken van structurele geluidsoverlast door de huurders. Ondanks meerdere bemiddelingspogingen en het treffen van geluiddempende maatregelen veroorzaken de 11 kinderen en 23 kleinkinderen van de huurders zowel overdag als ’s nachts veel overlast. Deze overlast bestaat onder meer uit het draaien van harde muziek, luid praten, gillen, slaan met (auto) deuren en bonken op de trap. Uit de door De Alliantie verrichte geluidsmetingen blijkt een overschrijding van de geluidsgrenswaarde met ten minste 26 keer.

De ontbindings- en ontruimingsvordering van De Alliantie wordt echter afgewezen, nu volgens de Kantonrechter onvoldoende objectief is vastgesteld dat de ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is door de geluidsoverlast. De Alliantie gaat in hoger beroep.

Oordeel in hoger beroep
Het hof oordeelt dat de ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is indien een huurder niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst. Dit is het geval als een huurder zich niet als goed huurder gedraagt door structurele en ernstige geluidsoverlast te veroorzaken. Er is sprake van structurele en ernstige geluidsoverlast indien het geluid wordt veroorzaakt in een mate en/of tijdstip en/of wijze die afwijkt van wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Voor deze beoordeling dient gekeken te worden naar alle omstandigheden van het geval. In onderhavige zaak acht het hof de geluidsoverlast bewezen en meent dat de huurder onvoldoende blijk geeft van zelfinzicht en reflecterend vermogen om geluidsoverlast in de toekomst te voorkomen, waardoor de ontbinding van de huurovereenkomst wordt uitgesproken. De huurder krijgt twee maanden de tijd om de woning te verlaten.

Betekenis voor de praktijk
Indien gemotiveerd kan worden dat een huurder structureel ernstige geluidsoverlast veroorzaakt, kan dit ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigen. Veroorzaakt uw huurder geluidsoverlast en wenst u juridische stappen te ondernemen? Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 6 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6344

 Contactinformatie
Frank van Schendel, advocaat Huurrecht bij Bouwrecht, huur en koop
Sectie Vastgoed & Overheid
E-mail: vanschendel@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000

Amber Nieuwkamp, juridisch medewerker bij Bouwrecht, huur en koop
Sectie Vastgoed & Overheid
E-mail: nieuwkamp@marxman.nl/ Telefoonnummer: 033 450 8000