26 april 2016
Schade bij politie-inval: kosten voor verhuurder?

Als verhuurder weet u niet altijd welke activiteiten de huurder in uw pand verricht. Stel, de politie doet voor een strafrechtelijk onderzoek een inval in uw pand en veroorzaakt daarbij schade. Is het dan redelijk dat u als verhuurder de ontstane schade moet betalen?

Hoofdregel: verhuurder draagt de schade…
Wat zegt de jurisprudentie? In 2009 is door de Hoge Raad de hoofdregel geformuleerd: hoewel schade als gevolg van een politie-inval niet tot het normale ‘bedrijfsrisico’ van de professionele verhuurder behoort, komt deze schade doorgaans wel voor risico van de verhuurder. De activiteiten van de huurder worden op grond van de wet aan de verhuurder toegerekend.

Wanneer duidelijk is dat de verhuurder niet wist dat zijn huurder strafbaar handelde, kan – op grond van een zogeheten ‘billijkheidscorrectie’ –  de partij die de schade heeft aangericht (in dit geval de politie) toch opdraaien voor de kosten. Zo bleek uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag.

In februari 2016 werd deze zaak aan het Gerechtshof Den Haag voorgelegd. De politie had een inval gedaan in een loods die de huurder zou gebruiken als horecagroothandel, maar er werd een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen. De huurder was in verband daarmee al strafrechtelijk veroordeeld. Ter discussie stond of de politie (de staat) de schade aan het pand, die bij de inval was ontstaan, moest vergoeden aan de verhuurder.

Het Gerechtshof was van mening dat het niet redelijk is de verhuurder voor de kosten te laten opdraaien, nu de verhuurder in dit geval niet afwist van de illegale praktijken van de huurder. In deze zaak werd daarom de ‘billijkheidscorrectie’ toegepast. Het Gerechtshof vond het passend dat in gevallen waarin de politie schade veroorzaakt door een inval te doen in het algemeen belang, de politie (de Staat) opdraait voor de kosten daarvan. Tenzij de verhuurder een verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van de keuze van zijn huurder of het handelen van de huurder zelf.

Michiel Appelhof van onze sectie Vastgoed en Overheid informeert u graag over uw mogelijkheden als verhuurder in geval van (vermoedelijk) strafbaar handelen in uw pand.

Contactinformatie
Michiel Appelhof, advocaat sectie Vastgoed & Overheid
appelhof@marxman.nl / telefoonnummer 033 450 8000