21 maart 2017
Reeks Whitepapers De onderneming in zwaar weer

Op het moment dat een onderneming in zwaar weer komt worden ondernemers met veel verschillende zaken geconfronteerd. Marxman Advocaten merkt dat er op dat moment bij de ondernemer de behoefte bestaat aan duidelijkheid en informatie. Daarom publiceren wij meerdere whitepapers met als thema De onderneming in zwaar weer. In deze reeks kunnen ondernemers de eerste informatie vinden hoe te handelen, en wat hen te wachten staat op het moment dat hun onderneming in zwaar verkeert, of dreigt te gaan verkeren.

Onder de reeks De onderneming in zwaar weer  vallen de volgende whitepapers:

Whitepaper De kredietopzegging (klik hier)
Ondernemingen kunnen geconfronteerd worden met maatregelen van de bank wanneer zij in zwaar weer verkeren. Als een onderneming niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen, is het opzeggen van de kredietovereenkomst de zwaarste maatregel die de bank kan treffen. Hoe u als bedrijfsjurist of juridisch adviseur op dat moment het beste kunt adviseren en hoe de onderneming vervolgens moet handelen, beschrijft Sanne Koster in dit whitepaper. Tevens gaat zij in op wat eraan de kredietopzegging vooraf gaat en hoe u een kredietopzegging kunt voorkomen. En niet onbelangrijk, hoe kunt u zich met succes ertegen verweren?

White paper Samenwerking accountants en advocaten bij een herstructurering (klik hier)
Op het moment dat een onderneming in financieel zwaar weer terechtkomt is het noodzakelijk om in te grijpen. Dit ingrijpen kan op verschillende manieren. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden van een (concern) herstructurering. Bij een herstructurering adviseren wij naast de aandeelhouders, bestuurders en mogelijke commissarissen ook andere partijen, zoals de bank waarmee een samenwerking na de herstructurering van belang is. Samen met andere deskundigen, zoals uw accountant, proberen wij het tij te keren. Want een faillissement is immers niet altijd de enige optie.

Whitepaper Risico’s voor de bestuurder bij faillissement (klik hier)
Voor een ondernemer die met een faillissement te maken heeft of krijgt is het goed om te weten op basis van welke maatstaven de curator het gedrag van hem/haar als bestuurder beoordeelt. In faillissementen van rechtspersonen legt een curator het afzonderlijke gedrag van het bestuur en de bestuurders van vóór de faillissementsdatum onder een vergrootglas en onderzoekt hij het gedrag met het oog op onrechtmatigheid. In dit whitepaper worden de meest voorkomende discussies tussen een curator en het bestuur omschreven.

Contactinformatie
De pragmatische aanpak van Sanne Koster leidt veelal tot nieuwe uitwegen voor ondernemingen in zwaar weer. Samen met u kijkt zij graag naar uw situatie om een passende alternatieve oplossing voor uw onderneming te vinden. Er is vaak veel meer mogelijk is dan u in eerste instantie misschien denkt.

Sanne Koster, partner Herstructurering, Financiering & Faillissementen
koster@marxman.nl / t. 033 450 8000