11 maart 2019
Proeftijd en opzegverboden – blijf goed opletten!

Proeftijd blijft maximaal twee maanden

Het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) werd twee weken geleden door de Tweede Kamer aangenomen, maar niet zonder wijzigingen. De voorgestelde verlenging van de proeftijd van twee naar vijf maanden haalde het niet en blijft dus maximaal twee maanden.

De proeftijd

Met de proeftijd heeft de wetgever partijen de ruimte willen geven om op een eenvoudige manier uit elkaar te gaan. In principe kan een werknemer dan ontslagen worden zonder waarschuwing en zonder reden: een zogenaamd ‘proeftijdontslag’. Ook hier gelden echter wel regels, en is bijvoorbeeld discriminatie niet toegestaan.

Opzegverboden: wegens en tijdens

In een arbeidsovereenkomst gelden verschillende opzegverboden die de werknemer beschermen en deze zijn onder te verdelen in ‘tijdens’-opzegverboden en ‘wegens’-opzegverboden. Zo mag een werknemer niet worden ontslagen tijdens ziekte of wegens een chronische ziekte. Wordt een werknemer ontslagen ondanks een opzegverbod, dan kan de werknemer vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst of een vergoeding.

Tijdens de proeftijd gelden de ‘tijdens’-opzegverboden niet. Een werknemer kan ontslagen worden terwijl deze ziek of zwanger is. Een werknemer mag echter niet ontslagen worden vanwege de ziekte of vanwege de zwangerschap. Deze ‘wegens’-opzegverboden blijven wel van kracht, omdat het anders ‘misbruik van bevoegdheid’ oplevert.

Misbruik van bevoegdheid

Als een werkgever misbruik maakt van zijn bevoegdheid om een werknemer ontslag te geven in de proeftijd, dan kan dit een grond zijn om het proeftijdontslag ongeldig te verklaren. Bijvoorbeeld als sprake is van discriminatie kan een dergelijk beroep slagen.

Hier spelen de ‘wegens’-opzegverboden een rol. Is de reden voor het ontslag gelegen in zwangerschap, ziekte, arbeidsongeschiktheid of leeftijd, dan kan sprake zijn van ongeoorloofde discriminatie. Het maken van onderscheid kán echter wel geoorloofd zijn. Zo oordeelde de Hoge Raad dat er sprake was van geoorloofde discriminatie toen een werknemer in de proeftijd werd ontslagen omdat zij de leeftijd van 65 jaar had bereikt. Het onderscheid was gerechtvaardigd omdat het bedrijfsbeleid was dat geen werknemer van 65 jaar of ouder in dienst genomen mocht worden.

Dunne lijn

Ontslag brengt altijd risico’s met zich, ook in de proeftijd. Bewaak daarom goed welke reden gegeven wordt voor een ontslag, want de gevolgen van een ongeldige opzegging kunnen verstrekkend zijn en soms eenvoudig te voorkomen.

Heeft u vragen over ontslag tijdens of na de proeftijd? Onze arbeidsrecht specialisten denken graag met u mee.

Contactinformatie
Eline Beekhuis, advocaat Arbeid & Organisatie
E-mail: beekhuis@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000

Floor Lintjens, juridisch medewerker Arbeid & Organisatie
E-mail: lintjens@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000