16 juni 2016
Per 1 januari 2017 één premie WGA-vast en WGA-flex

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters (Wet BEZAVA) is per 1 januari 2013 in werking getreden. Een van de daaruit voortvloeiende maatregelen is dat werkgevers vanaf 1 januari 2017 moeten kiezen voor een publieke verzekering (bij UWV) of dat zij eigenrisicodrager worden voor hun totale WGA-lasten (de premies die betaald worden in het kader van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)). Vanaf dan geldt er één premie voor samengevoegde WGA-vast en WGA-flex risico’s.

Door de wijziging kunnen vooral voor middelgrote en grote werkgevers premieverschillen optreden. De precieze premie voor de publieke verzekering bij het UWV voor 2017 is nog niet bekend en zal waarschijnlijk rond september 2016 worden gepubliceerd. De verwachting bestaat dat de premie voor de totale WGA-lasten hoger wordt dan de huidige premies.

Een mogelijke oplossing is dat de werkgever eigenrisicodrager wordt. Vanaf 1 januari 2017 kan dat voor de gehele WGA. Om in aanmerking te komen voor eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen verplichtingen. Deze verplichting geldt ook als u nu al eigenrisicodrager bent. Omdat u tot en met 2016 alleen eigenrisicodrager kon worden voor de WGA-vast, is alleen voor dit deel een garantieverklaring overgelegd. Daarom dient een nieuwe garantieverklaring te worden overgelegd die het gehele WGA-risico dekt.

De garantieverklaring en de aanvraag om eigenrisicodrager te worden dient uiterlijk op 31 december 2016 binnen te zijn.

U moet voor het einde van het jaar de keuze maken of u publiek verzekerd blijft (bij het UWV) of eigenrisicodrager wordt. Voor duidelijkheid en zicht op (de kosten van) uw verzuim is het goed om de opties onder de loep te nemen. Wij adviseren u graag bij het maken van deze keuze.

Contactinformatie
Eline Beekhuis, advocaat Arbeid & Organisatie
beekhuis@marxman.nl / telefoonnummer: 033 450 80 00