2 juli 2018
Ontslag van een statutair bestuurder: wat gebeurt er met uw managementovereenkomst?

Een statutair bestuurder van een vennootschap kan werken op basis van een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst (een overeenkomst van opdracht). In eerdere rechtspraak is bepaald dat het ontslag van een statutair bestuurder ook het einde van de arbeidsovereenkomst met zich meebrengt. Onlangs oordeelde de rechter dat dit ook voor de managementovereenkomst geldt.

De Algemene Vergadering van een vennootschap is bevoegd om een statutair bestuurder te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Zowel uit de wet en jurisprudentie als uit de meeste statuten volgt dat de betreffende statutair bestuurder moet worden gehoord of in de gelegenheid moet zijn gesteld om een raadgevende stem uit te brengen over het voorgenomen ontslagbesluit. Wordt geen rechtsgeldig besluit genomen, dan blijft de vennootschapsrechtelijke rechtsbetrekking tussen de statutair bestuurder en de vennootschap in stand.

Daarnaast werkt een statutair bestuurder vaak op basis van een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst (een overeenkomst van opdracht). Wat betreft deze arbeidsrechtelijke verhouding tussen de statutair bestuurder en de vennootschap geldt, dat de Hoge Raad al op 15 april 2005 in twee arresten (de zogenaamde “15 april-arresten”) heeft geoordeeld dat een geldig ontslagbesluit van de algemene vergadering (van aandeelhouders) het einde van de arbeidsovereenkomst van een statutair bestuurder betekent. Dit is slechts anders, als de vennootschap en de statutair bestuurder anders zijn overeengekomen of als sprake is van een zogenaamd wettelijk opzegverbod, bijvoorbeeld als de bestuurder ziek is. Daarbij is het moment van ziekmelding wel van belang. Het ontslagverbod geldt namelijk niet, als de statutair bestuurder zich ziek meldt nadat hij is opgeroepen voor de algemene vergadering (van aandeelhouders) waarin zijn ontslag op de agenda staat.

Lange tijd was het de vraag of dit uitgangspunt van de Hoge Raad ook geldt als een statutair bestuurder een managementovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst heeft. Onlangs is dit door de Rechtbank Limburg bevestigd: het ontslag van een statutair bestuurder betekent ook het einde van de managementovereenkomst. Het ontslag van de statutair bestuurder door de algemene vergadering (van aandeelhouders) maakt de uitvoering van de managementovereenkomst immers praktisch onmogelijk. Belangrijk is en blijft dat een statutair bestuurder onmiddellijk moet kunnen worden ontslagen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt, aldus de rechter. Hoewel met deze uitspraak de eerdere lijn in de rechtspraak wordt gevolgd, is nog geen sprake van een definitief uitgangspunt, zolang de Hoge Raad zich hierover nog niet heeft uitgelaten.

Kent u de belangrijkste vennootschaps- en arbeidsrechtelijke onderwerpen voor een statutair bestuurder? U leest hierover meer in ons eerder gepubliceerde whitepaper. Wilt u meer weten over het ontslag van een statutair bestuurder? Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze specialisten van de sectie Ondernemingen adviseren u graag.

Contactinformatie
Janneke Braat, senior advocaat sectie Ondernemingen
braat@marxman.nl /  t. 033 45 8000