9 december 2019
Nieuwsflits: De Assurantieportefeuille – Sanne Koster

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag (6 december 2019) een belangrijke knoop doorgehakt ten aanzien van de assurantieportefeuille (Uitspraak).
Een assurantieportefeuille is een samenstel van overeenkomsten en goodwill en is geen goed in de zin van de wet.

Het feit dat een assurantieportefeuille geen goed is heeft tot gevolg dat er geen pandrecht gevestigd kan worden op de assurantieportefeuille.
Dit heeft grote gevolgen heeft voor de financiering van assurantiekantoren. Financiers kunnen immers op de kern van de onderneming en hetgeen met de meeste waarde, de assurantieportefeuille, geen zekerheid meer vestigen.
Vraag is of dit in de praktijk zal leiden tot meer borgstellingen en andere zekerheden om een financiering als assurantiekantoor te verkrijgen.

Een assurantieportefeuille kan in het economisch verkeer wel een waarde hebben, maar men moet bij een “overname van een assurantieportefeuille” bijzonder goed omschrijven wat onder term Assurantieportefeuille wordt verstaan. Daarbij kan goodwill in de overnameprijs worden verdisconteerd en in dat verband kunnen ook nadere afspraken worden gemaakt. Deze algemeenheid van goederen is echter geen goederenrechtelijke eenheid, zodat alleen de bouwstenen afzonderlijk, en voor zover dat volgens de wet mogelijk is, kunnen worden overgedragen.

Voor vragen over financiering, zekerheden en overnames kunt u altijd bij ons terecht.

Contactinformatie
Sanne Koster, partner en sectievoorzitter Ondernemingen en advocaat Privacy
koster@marxman.nl / telefoonnummer + 31 33 450 80 00