16 juni 2016
ZZP-modelovereenkomsten, let op intellectuele eigendom

Dat de VAR inmiddels is afgeschaft, zal voor velen geen nieuws meer zijn. Vanaf 1 mei jl. is het mogelijk om te werken met de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Maakt u van deze mogelijkheid gebruik? Let dan goed op bij wie uiteindelijk de rechten van intellectueel eigendom (zoals auteursrechten) liggen. Vaak is dit namelijk bij de zzp’er of freelancer.

Als nu een opdracht wordt gegeven aan een zzp’er of freelancer zijn er twee mogelijkheden:
1. partijen kunnen zelf een overeenkomst opstellen en deze laten goedkeuren door de Belastingdienst;
2. partijen kunnen een modelovereenkomst gebruiken die al op de website van de Belastingdienst staat.

Het voordeel van een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Wat dat betreft bieden deze overeenkomsten zekerheid over de fiscale regelgeving. Maar op andere onderdelen, zoals aansprakelijkheid, geheimhouding etc., ontbreken in deze modelovereenkomsten voldoende bepalingen.

Aparte aandacht verdienen ook de zogenoemde rechten van intellectuele eigendom. Het gaat dan om onder andere auteursrechten. Auteursrechten ontstaan in principe op alle producten die een zzp’er of freelancer bedenkt. Denk daarbij aan logo’s, huisstijlen of bijvoorbeeld computerprogramma’s. De hoofdregel is dat de rechten liggen bij de zzp’er of freelancer, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken maken. Maar in bijna alle modelovereenkomsten worden daarover geen andere afspraken gemaakt. Voor veel opdrachtgevers is dat niet wenselijk, omdat zij dan niet de volledige eigendom hebben over de gemaakte producten. En dit terwijl de opdrachtgever uiteindelijk wel de opdracht heeft gegeven tot de ontwikkeling daarvan.

Het is in ieder geval voor opdrachtgevers belangrijk om in de modelovereenkomsten te regelen dat de rechten van intellectuele eigendom bij de opdrachtgever rusten. Dan is er volledige zeggenschap over de producten. Als een zzp’er of freelancer de rechten niet wil overdragen, is het belangrijk om goede afspraken te maken over de voorwaarden waaronder de producten mogen worden gebruikt.

Heeft u vragen over de praktische gevolgen van de afschaffing van de VAR of over het werken conform de goedgekeurde (model)overeenkomsten? Neem dan gerust contact op met onze sectie Arbeid & Organisatie. Vragen over intellectuele eigendom, beantwoorden onze collega’s van de sectie IE & ICT graag.