11 maart 2019
Job crafting; Kan dat wel?

Na onder andere contracting en onboarding, staat er alweer een nieuwe Engelse term hoog op het lijstje van de gemiddelde HR-afdeling; namelijk job crafting. De Nederlandse vertaling zou baanboetseren moeten zijn. Hoe het ook wordt genoemd: men is het er wel over eens dat met job crafting aan werknemers de mogelijkheid wordt geboden om zelf te sleutelen aan zijn functie, met als doel dat het werk optimaal aansluit bij zijn motivaties, talenten, vaardigheden en voorkeuren. Kleine veranderingen in het takenpakket van de functie kunnen al veel betekenen voor een werknemer.

Job crafting betekent natuurlijk niet dat een werknemer volledig zelf kan bepalen hoe de inhoud van zijn functie eruit ziet. Om de vergelijking met het boetseren door te trekken, de klomp klei (de werkzaamheden die binnen het functieprofiel vallen) kunnen voorzichtig in de gewenste vorm geboetseerd worden. Natuurlijk betekent dit wel dat werkzaamheden die niet door de ene werknemer worden opgepakt, wel door een andere werknemer opgepakt moeten worden. Om job crafting te kunnen toepassen is daarom een open cultuur binnen de organisatie erg belangrijk. Verder is het aan de leidinggevende om bij de verschillende werknemers te blijven toetsen of zij zich nog kunnen vinden in de verdeling.

Om op een goede manier om te gaan met job crafting adviseren wij wel het boetseerresultaat vast te leggen in bijvoorbeeld de jaarlijkse CPI/KPI. Wij kijken graag met u mee om job crafting binnen uw organisatie toe te passen.

Contactinformatie
Eline Beekhuis, advocaat Arbeid & Organisatie
E-mail: beekhuis@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000