4 juli 2017
De inrichting van de samenwerking met de opdrachtgever is bepalend voor verplichtstelling StiPP

Sinds de inwerkingtreding van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 per 1 januari 2004 zijn alle ondernemingen in de uitzendbranche verplicht aangesloten bij StiPP, het pensioenfonds voor de uitzendbranche. In de rechtspraak heeft de rechter zich inmiddels meerdere keren gebogen over de vraag of een onderneming wel of niet onder deze wet valt. In ons eerder gepubliceerde whitepaper werden de criteria voor de StiPP-verplichtstelling en de verstrekkende gevolgen ervan reeds besproken.

In een recente zaak heeft het hof Den Haag zich uitgesproken over de vraag of werknemers, die bij diverse opdrachtgevers werkzaam zijn, hun werkzaamheden onder toezicht en leiding van een opdrachtgever verrichten. Wanneer dit het geval is, is namelijk sprake van een uitzendorganisatie, waardoor de onderneming onder de verplichtstelling van StiPP valt.

Volgens de onderneming in deze kwestie is sprake van aanneming van werk, niet van een uitzendorganisatie. De bij opdrachtgevers gedetacheerde werknemers worden voorzien van een ploegleider/voorman die de benodigde leiding geeft. Ze  vormen een zelfstandig werkende ploeg die niet onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkt.

De rechter maakt in deze kwestie uit verklaringen van getuigen op dat de uitvoerder van de opdrachtgever rechtstreeks communiceert met de voorman. De uitvoerder heeft instructiebevoegdheid en bepaalt (namens de opdrachtgever) in overleg met de voorman hoe het werk moet worden uitgevoerd. Vervolgens voeren de werknemers, onder leiding van de voorman, de werkzaamheden zelfstandig uit, maar de uitvoerder kan ieder moment ingrijpen als hij dat nodig vindt.

Volgens de rechter is daarom wel degelijk sprake van het ter beschikking stellen van werknemers aan de opdrachtgever om arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de opdrachtgever. Kortom, de onderneming is een uitzendorganisatie en valt onder de verplichtstelling en regelingen van StiPP.

De samenwerking met de opdrachtgever
De les die uit deze zaak kan worden geleerd: bekijk goed hoe u de samenwerking met de opdrachtgever inricht. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de vraag of er sprake is van uitzending, waardoor de CAO voor Uitzendkrachten van toepassing is en pensioenpremies moeten worden afgedragen aan pensioenfonds StiPP.

Heeft u vragen over uw samenwerking met een opdrachtgever? Of wilt u meer weten over de gevolgen van de verplichtstelling en regelingen van StiPP? Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze specialisten van de sectie Arbeid & Organisatie adviseren u graag.

Contactinformatie
Eline Beekhuis, advocaat sectie Arbeid & Organisatie
beekhuis@marxman.nl / telefoonnummer 033 450 8000