27 maart 2019
Inhuren zzp’ers

Bijna 60% van de bedrijven handelt onjuist bij het inhuren van zzp’ers. De Belastingdienst heeft 104 bedrijven gecontroleerd op de naleving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Deze wet moet schijnconstructies, oftewel het inhuren van zzp’ers terwijl er eigenlijk sprake is van een dienstbetrekking, tegengaan. Op dit moment worden twaalf ‘kwaadwillende’ bedrijven nader onderzocht door de fiscus, met mogelijk hoge boetes als consequentie. In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Snel aan wat de veelal gemaakte fouten waren:

  • Zzp’ers verrichten dezelfde werkzaamheden en op dezelfde wijze als eigen werknemers.
  • De werkzaamheden van de zzp’er waren een wezenlijk onderdeel (kernactiviteit) van de bedrijfsvoering, wat een aanwijzing kan zijn voor werken in dienstbetrekking.
  • Er is geen vervanging van de zzp’er mogelijk of wenselijk, en er lijkt tevens sprake te zijn van gezag.
  • De zzp’er heeft geen mogelijkheid om zelfstandig zijn werk in te delen.
  • De duur van arbeidsrelatie is dermate lang dat het werk van de zzp’er lijkt te zijn ingebed in de organisatie.
  • Er lijkt sprake van een fictieve dienstbetrekking.
  • Er wordt niet conform de modelovereenkomst gewerkt.

De Belastingdienst vroeg vervolgens aan deze bedrijven waarom zij zich niet aan de wet hielden. Vooral de complexiteit van de wet en de te behouden concurrentiepositie blijken belangrijk in de afweging om de wet na te leven. Hieruit blijkt dat opdrachtgevers zulke afwegingen maken omtrent het inzetten van zzp’ers, nu een duidelijke regelgeving ontbreekt.

De handhaving van de Wet DBA is – mede wegens onduidelijkheid – opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020. De Belastingdienst legt intussen enkel boetes op aan de zogenoemde kwaadwillende bedrijven.

De Belastingdienst blijkt niet meer achterover te hangen en de eerste stappen richting handhaving van de Wet DBA worden gezet. Het is daarom raadzaam om het resterende jaar te gebruiken om uw beleid ten aanzien van het inhuren van zzp’ers in kaart te brengen en mogelijk te herzien. Mocht u twijfelen over de kwalificatie van de door u gehanteerde arbeidsrelaties, neem dan gerust contact op met onze sectie Arbeidsrecht.

Contactinformatie
Elisabeth Klein Hofmeijer, Sectievoorzitter Arbeidsrecht
E-mail: kleinhofmeijer@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000