4 november 2019
Het voortzetten van een arbeidsovereenkomst bij niet of te laat aanzeggen in combinatie met doorwerken: welke voorwaarden zijn van toepassing?

Welke arbeidsvoorwaarden gelden als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgelopen, de werkgever niet op tijd heeft laten weten of hij met de werknemer verder wil of niet, en de werknemer vervolgens wel gewoon komt werken? Over dit vraagstuk heeft de Rechtbank Rotterdam recent een uitspraak gedaan.

Rechtbank Rotterdam
In deze zaak gingen werkgever en werknemer één dag voor het aflopen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst in gesprek over de voortzetting van deze overeenkomst. Twee dagen daarna bevestigde de werkgever schriftelijk dat hij de overeenkomst wilde voortzetten, inclusief de nieuwe arbeidsvoorwaarden die daarbij hoorden. Hoewel een maand te laat, heeft de werkgever dus wel aangezegd. Werknemer gaf aan niet akkoord te gaan met deze voorwaarden, maar ging diezelfde dag wel gewoon aan het werk. Op dit moment was de aanzegtermijn dus al verstreken.

De rechtbank werd gevraagd welke voorwaarden nu gelden voor de nieuwe arbeidsovereenkomst: de oude voorwaarden of nieuwe? De rechtbank oordeelde dat voortzetting plaatsvindt onder de vroegere arbeidsvoorwaarden wanneer de werknemer na afloop van de eerste arbeidsovereenkomst doorwerkt, zonder dat partijen het eens zijn over de voorwaarden die bij deze voortzetting horen. Werkgevers hebben namelijk een wettelijke verplichting om bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd uiterlijk één maand voor de einddatum aan te zeggen, ongeacht of de overeenkomst wordt voortgezet of eindigt. Bij voortzetting moet de werkgever de werknemer ook informeren over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

Misverstand
Over deze aanzegverplichting blijken in de praktijk enkele hardnekkige misverstanden te bestaan. Zo verkeert menig werkgever in de veronderstelling dat het dienstverband na de einddatum van de arbeidsovereenkomst doorloopt als niet is aangezegd. Dit klopt niet: alleen indien er na de einddatum wordt doorgewerkt ontstaat voortzetting van het dienstverband. Het feit dat niet (op tijd) is aangezegd, maakt niet dat de overeenkomst wordt voortgezet.

Conclusie
De uitspraak van de rechter betekent dat je als werkgever niet alleen op tijd een aanzegging moet doen, maar indien je de overeenkomst voort wilt zetten je daarbij óók op tijd de nieuwe voorwaarden van het dienstverband schriftelijk moet hebben vastgelegd. Als partijen het nog niet eens zijn over de voorwaarden is het van belang om ervoor te zorgen dat de werknemer nog niet ‘gewoon’ aan de slag gaat: in dat geval loop je namelijk het risico dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet onder de oude voorwaarden.

Contactinformatie
Elisabeth Klein Hofmeijer, advocaat Arbeid & Organisatie
E-mail: kleinhofmeijer@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000