11 maart 2019
Het onderkruipersverbod. Arbeidsbemiddelaars: pas op voor “besmet” werk!

Niet iedere arbeidsbemiddelaar zal bij een opdracht direct stilstaan bij het onderkruipersverbod. Terwijl de gevolgen juist voor de arbeidsbemiddelaar zeer groot zijn.

Wat houdt het onderkruipersverbod in?

Kort gezegd houdt dit verbod in dat een arbeidsbemiddelaar geen personeel mag inzetten bij een bedrijf waarvan hij weet of had moeten weten dat er een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting is of gaat plaatsvinden. De arbeidsbemiddelaar mag namelijk geen arbeidskrachten inzetten voor het verrichten van werkzaamheden die normaal tot de taken van de stakers behoren.

De praktijk

Het onderkruipersverbod kan soms voor lastige situaties zorgen. Een recent voorbeeld speelde bij een supermarkt, die voor de afdeling Kruidenierswaren al enige tijd arbeidskrachten inhuurde via een arbeidsbemiddelaar.
Op enig moment ontstaat een staking op de afdeling Vers. Tijdens de staking hebben de ingehuurde arbeidskrachten ook bepaalde werkzaamheden verricht op de afdeling Vers. De Inspectie SZW controleerde die dag, en stelde vast dat de ingehuurde arbeidskrachten “besmet” werk uitvoerden.

Had de arbeidsbemiddelaar moeten weten dat zijn ingehuurde arbeidskrachten “besmet” werk aan het verrichten waren? Het antwoord is ja. De rechter oordeelde dat de arbeidsbemiddelaar wist dat er een mogelijkheid was dat de werknemers van de supermarkt gingen staken. De rechter vond het niet van belang dat de arbeidskrachten al vóór de staking werkzaam waren bij de supermarkt. Zij hadden gewoonweg niet op de dag van de staking de besmette werkzaamheden mogen verrichten. Door dit handelen heeft de arbeidsbemiddelaar onrechtmatig gehandeld, en is hij schadeplichtig richting de vakbonden.

Tips

Om schadeplichtigheid te voorkomen raden wij u aan om altijd goed op de hoogte te blijven van de werksituatie en de opdracht bij de inlener. Als u op de hoogte had kunnen/moeten zijn van onder andere een staking, en u stelt wel arbeidskrachten ter beschikking op “besmet” werk, kan de schade die u hiervoor moet betalen snel oplopen. Indien u vragen hebt omtrent dit onderwerp kunt u altijd contact opnemen met onze sectie Arbeidsrecht.

Contactinformatie
Eline Beekhuis, advocaat Arbeid & Organisatie
E-mail: beekhuis@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000

Moniek Kennis, advocaat Arbeid & Organisatie
E-mail: kennis@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000