20 augustus 2019
Freelancers van broker TCP kunnen (mogelijk) ING aanspreken voor onbetaalde facturen

Met dit bericht kwam het Financieele Dagblad vorige week. Freelancers die door het payrollbedrijf TCP Solutions werden ingezet bij ING zouden mogelijk ING kunnen aanspreken voor hun onbetaalde facturen.

Wat is nu precies de situatie?

De freelancers (zzp’ers) werkten, via een payrollbedrijf, voor ING. Vervolgens krijgt het payrollbedrijf geldproblemen en betalen zij de zzp’ers niet meer voor hun werkzaamheden. Normaliter kan een werknemer van een payrollorganisatie die zijn loon niet ontvangt, door de bescherming van het arbeidsrecht, de opdrachtgever (in dit geval ING) aanspreken voor de betaling van zijn salaris. In het arbeidsrecht regeert namelijk de ketenaansprakelijkheid. Door de ketenaansprakelijkheid kan een werknemer naast zijn werkgever ook de opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de betaling van zijn loon. Een zzp’er kan in principe geen beroep doen op deze arbeidsrechtelijke bescherming van de ketenaansprakelijkheid.

Hoe is dit nu dan wel mogelijk?

Maar de scheidslijn tussen werknemers en zzp’ers is in Nederland zeer dun. Er wordt namelijk niet alleen gekeken naar wat partijen hebben afgesproken, maar ook naar de feitelijke invulling van de relatie. Als die teveel kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst, is de kans groot dat de zzp’er gebruik kan maken van de bescherming die het arbeidsrecht geeft. Zoals in dit geval de ketenaansprakelijkheid.

Slagingskans?

Voor de zzp’ers in deze situatie is het zeker nog geen gelopen race. De slagingskans hangt volledig af van de manier waarop de werkrelatie is ingericht (feitelijk en op papier). Anderzijds geldt dit ook voor de inschatting van het risico aan de zijde van ING. Onze verwachting is dan ook dat het aanschrijven van ING met de juiste argumenten mogelijk iets op zou kunnen leveren. Gezien de omvang van de kwestie bestaat ook de kans dat ING kiest voor een procedure, mogelijk hangt dit ook samen met de vraag of ING de facturen eerder al voldeed aan het payrollbedrijf TCP Solutions. Bent u één van deze freelancers of zit u als zzp’er in een vergelijkbare situatie? Of heeft u een bedrijf en wilt u niet dezelfde risico’s lopen als ING? Neem dan snel contact op met onze sectie Arbeidsrecht.