29 januari 2019
Drieluik Bouwpijn – Onvoorziene omstandigheden

Kent u dat? De omstandigheden waaronder de wedstrijd wordt gespeeld veranderen en maken dat u uw inzet wilt wijzigen. Of misschien had u de wedstrijd niet eens op deze manier willen spelen. Ook in de bouwsector komen dergelijke situaties weleens voor. Nadat de overeenkomst is getekend doen zich omstandigheden voor die leiden tot hogere kosten. Kunt u dan als aannemer uw inzet nog aanpassen? In dit artikel leggen wij dat graag uit.

Met de opkomst van de bouwsector stijgen ook de prijzen tot onkenbare hoogte. De verwachting is zelfs dat de prijsstijgingen hun hoogtepunt nog niet hebben bereikt. Eerder schreven wij een artikel over het tolerantiepercentage. Dit artikel vindt u hier. Het hanteren van het juiste tolerantiepercentage kan ervoor zorgen dat deze kosten niet direct voor uw rekening komen. Een andere onwenselijke kostenpost kan ontstaan uit omstandigheden waar u als aannemer geen rekening mee hoefde te houden. Bijvoorbeeld wanneer de materiaalkosten plotseling fors stijgen. Dit is deel twee van het Drieluik Bouwpijn: Het aanpassen van de aannemingssom.

In de bouwsector is sprake van veel concurrentie. Daardoor zijn aannemers genoodzaakt om
scherpe prijzen te hanteren. Wanneer zich tijdens de bouw omstandigheden voor doen die leiden tot hogere kosten, wil je deze als aannemer het liefst in de prijs verrekenen. De hogere kosten zijn dan voor rekening van de opdrachtgever. De wet geeft hiervoor de mogelijkheid wanneer de aannemer bij het bepalen van de prijs geen rekening hoefde te houden met de kans op dergelijke omstandigheden. Daarnaast mogen de omstandigheden niet aan de aannemer worden toegerekend.

Is er sprake van dergelijke stijgende kosten dan kan de rechter de prijs aanpassen. Het aanpassen van de prijs is een mogelijkheid voor de rechter en geen verplichting. De rechter zal de omstandigheden moeten afwegen.

Als aannemer mag je soms de prijs wijzigen zonder tussenkomst van de rechter. Deze mogelijkheid kan worden gebruikt wanneer de prijsverhoging ontstaat door onjuist verstrekte gegevens. De onjuiste gegevens moeten zijn verstrekt door de opdrachtgever en van belang zijn voor de juiste prijsbepaling. Had je als aannemer voor het vaststellen van de prijs de onjuistheid behoren te dekken? Dan kan je helaas niet zonder de rechter de prijs wijzigen.

De onjuistheid hoeft niet persé een fout te zijn. Onjuistheid kan ook betekenen dat niet voldoende of niet goed bruikbare materialen zijn opgegeven. Voordat je de prijs mag aanpassen dien je als aannemer de opdrachtgever te waarschuwen over de prijsverhoging. De opdrachtgever heeft zo de mogelijkheid om de opdracht aan te passen of op te zeggen.

Heb je te maken met plotseling stijgende kosten en wil je dat deze voor rekening voor de opdrachtgever komen? Onze advocaten van het speelveld Bouwrecht, Huur & Koop adviseren u graag.

Contactinformatie
Björn de Smit, Advocaat Bouwrecht, Huur & Koop
E-mail: desmit@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000