27 november 2018
Breaking: de nieuwe wet DBA wordt uitgesteld tot 2021

De nieuwe wet DBA wordt uitgesteld tot 2021. Vooral maatregelen om tot meer bescherming te komen voor zelfstandigen met een laag tarief vragen om meer tijd, zo heeft de minister laten weten. Hierdoor is een jaar langer de tijd nodig om tot een nieuwe wet te komen.

Regeerakkoord
In het regeerakkoord was afgesproken dat de wet DBA wordt vervangen door nieuwe regels die duidelijk maken of een opdrachtgever iemand nu wel of niet als zelfstandige kan inhuren. In het regeerakkoord worden drie criteria genoemd: het tarief dat een opdrachtgever betaalt, de lengte van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.

Met name het minimumtarief en het begrip ‘reguliere werkzaamheden’ leveren onduidelijkheden op.

EU recht
Het ministerie van SZW concludeert dat het een minimum-inhuurtarief strijdig zou kunnen zijn met het EU-recht. “Met name de omzetting van de overeenkomst van opdracht van de zelfstandige (…) naar een arbeidsovereenkomst levert spanning op, omdat dit waarschijnlijk inbreuk maakt op de vrijheid van vestiging (art. 49) en de vrijheid van dienstverrichting (art. 56) van zelfstandigen in het EU-Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).”

Het kabinet wil daarom, naast toch verder uitwerken van het idee van het minimumtarief ook ‘alternatieve routes verkennen’.

Criterium van reguliere werkzaamheden vervalt mogelijk
Het kabinet heeft ook geconstateerd dat veel kritiek bestaat op het begrip ‘reguliere werkzaamheden’, die naast de lengte van de opdracht en hoogte van het tarief een rol speelt in de beoordeling over iemand ingehuurd kan worden. Het kabinet wil ook meer tijd om te bezien of volstaan kan worden met de criteria ‘duur’ en ‘tarief’.

Vervolg
Het kabinet wil de term ‘gezag’ wel spoedig verduidelijken, zoals afgesproken. Dat gebeurt in het Handboek Loonheffingen, dat per 1 januari 2019 opnieuw wordt gepubliceerd.

De webmodule is naar verwachting eind 2019 gereed. Beoogd wordt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op arbeidsrechtgebied? Abonneert u zich dan op onze nieuwsbrief Arbeidsrecht. U kunt uw gegevens invullen in de velden naast dit nieuwsbericht. Wilt u alvast meer informatie, neem dan gerust contact op met de sectie Arbeidsrecht.

Contactinformatie
Elisabeth Klein Hofmeijer, sectievoorzitter Arbeidsrecht
kleinhofmeijer@marxman.nl / t. 033 450 800