4 februari 2016
Belastingdienst mag inkomensgegevens niet meer doorspelen aan verhuurders

Op 3 februari jl. bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de Belastingdienst niet langer inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen mag verstrekken aan hun verhuurders. Ook niet als deze daar expliciet om vragen. Dit betekent dat het voor verhuurders van sociale huurwoningen veel moeilijker wordt om ‘scheefwonen’ tegen te gaan.

Met ‘scheefwonen’ wordt bedoeld dat mensen in sociale huurwoningen wonen, terwijl zij op basis van hun inkomen niet langer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Op basis van wetgeving uit 2013 kunnen verhuurders scheefwonen proberen tegen te gaan, door inkomensgegevens van hun huurders bij de Belastingdienst op te vragen. Blijkt het inkomen van de huurders te hoog, dan mogen verhuurders overgaan tot huurprijsverhoging. De achterliggende gedachte is dat huurders dan doorschuiven naar een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning betrekken, zodat hun sociale huurwoning beschikbaar komt voor mensen met een lager inkomen. Inzicht in inkomensgegevens is voor verhuurders vanuit deze doelstelling onontbeerlijk. De wet schrijft namelijk voor dat de verhuurder bij een voorstel aan de huurder tot huurprijsverhoging een verklaring van de Belastingdienst voegt omtrent het inkomen van de huurder.

Een huurder verzette zich bij de staatssecretaris van Financiën tegen de verstrekking van zijn inkomensgegevens aan de verhuurder. Volgens de staatssecretaris volgt uit de wettelijke bepalingen over het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan verhuurders van sociale huurwoningen, dat de Belastingdienst verplicht is om gegevens te verstrekken als de verhuurder dat vraagt. Verzet zou niet mogelijk zijn. Maar de Afdeling bestuursrechtspraak vindt dat een verplichting voor de Belastingdienst om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen expliciet en duidelijk in de wet moet staan. Nu op dit moment die wettelijke verplichting ontbreekt, mag de Belastingdienst de gegevens dus niet delen met verhuurders. Volgens de Afdeling is niet toelaatbaar een wettelijke verplichting tot gegevensverstrekking af te leiden uit een samenhang van wettelijke bepalingen of de totstandkomingsgeschiedenis daarvan of omwille van de effectiviteit van een wettelijke regeling. De geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst staat daaraan in de weg.

Lees hier de uitspraak.

Onze gespecialiseerde kennis op het gebied van de huur en verhuur van woonruimte zetten wij graag voor u in. Wij bieden ook graag de oplossing voor uw overige (ver)huurvraagstukken.

Contactinformatie
Rens Jansen, advocaat sectie Vastgoed & Overheid
jansen@marxman.nl / telefoonnummer: 033 450 8000