17 oktober 2019
Automatische verlenging arbeidsovereenkomst kost structureel geld

Vanaf 1 januari verandert het systeem rondom de premiedifferentiatie WW. Om een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt te bevorderen, wordt vanaf dat moment de hoogte van de WW-premie niet meer bepaald aan de hand van de sector indeling, maar per individuele werknemer aan de hand van het soort arbeidsovereenkomst.

Het verschil in hoogte van WW-premie wordt 5 procent. Eigenlijk de enige arbeidsovereenkomst die voor het lage tarief in aanmerking komt betreft de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Het schriftelijkheidsvereiste gaat dusdanig ver dat een automatische verlenging van een contract voor bepaalde tijd niet voldoet aan deze eis en dus de hoge ww-premie tot gevolg heeft.

Nu is het op dit moment zo, dat het ook vanwege de aanzegverplichting niet meer verstandig is om een contract voor bepaalde tijd van rechtswege te verlengen. Een aanbod moet altijd schriftelijk zijn gedaan, waardoor de huidige werkwijze prima aansluit. Waar echter een potentieel risico ligt, zijn de oude contracten die mogelijk geheel niet op schrift zijn gesteld of die voor 2015 van rechtswege werden verlengd. Voor deze contracten loont het om inzichtelijk te maken om welke arbeidsovereenkomsten het gaat en wat de mogelijkheden zijn om deze alsnog schriftelijk vast te leggen. Dit scheelt immers 5% WW-premie op de loonsom van deze werknemers.

Contactinformatie
Eline Beekhuis, advocaat Arbeid & Organisatie
E-mail: beekhuis@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000