5 september 2016
In 2017 nog geen quotum voor arbeidsbeperkten

In 2015 zijn de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingevoerd, om de arbeidsmarktpositie van arbeidsbeperkten te versterken. In dat kader is bepaald dat de marktsector in 2026 100.000 extra banen voor arbeidsbeperkten moet hebben gecreëerd. Voor de jaren voorafgaand aan 2026 gelden tussentijdse targets. Zo moesten er in 2015 dus 6.000 nieuwe banen zijn ontstaan. Dit aantal is ruimschoots behaald: vorig jaar zijn er ruim 15.000 nieuwe banen voor arbeidsbeperkten beschikbaar gekomen.

Om ervoor te zorgen dat werkgevers de banenafspraak nakomen, wordt het niet behalen van de targets zwaar bestraft. Als in 2015 niet de vereiste 6.000 banen zouden zijn gecreëerd, zou in 2017 voor bedrijven met minimaal 25 werknemers een quotum gaan gelden. Een bepaald percentage van hun personeel zou uit arbeidsbeperkten moeten bestaan. Als een werkgever dan te weinig arbeidsbeperkten in dienst heeft, is hij per niet gerealiseerde arbeidsplaats een boete van € 5.000 verschuldigd.

Vanwege het bereiken van de doelstelling in 2015, is het gevaar van deze quotumregeling voor 2017 geweken. Of het quotum in 2018 wordt geactiveerd, hangt ervan af of het target van 2016 wordt gehaald. Dit target bedraagt 14.000 banen. Omdat de teller eind 2015 al op ruim 15.000 stond, is de quotumregeling vermoedelijk ook in 2018 nog niet aan de orde. Dit is echter nog niet zeker, omdat banen die zijn ontstaan in 2015 alleen meetellen in 2016 als ze behouden zijn gebleven en nog steeds worden ingevuld door arbeidsbeperkten.

Het advies luidt nog steeds om in te spelen op de banenafspraak en de quotumregeling, door te onderzoeken welke mogelijkheden er voor uw organisatie zijn om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Uiteraard kunt u met nadere vragen over de participatiewet, banenafspraak en quotumregeling contact met ons opnemen.

Contactinformatie 
Eline Beekhuis, advocaat sectie Arbeid & Organisatie
beekhuis@marxman.nl / telefoonnummer 033 450 8000