26 augustus 2019
Vijf redenen voor beschermen Intellectuele Eigendom

Intellectueel eigendom (hierna: IE) is een verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals foto’s, kunst, software, teksten, design, modellen, vormgeving, handelsnamen, merken, knowhow en uitvindingen. Deze intellectuele creaties worden beschermd door afzonderlijke wetten, zoals het merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht en octrooirecht. Ondernemers onderschatten vaak de waarde van hun IE en wat dat voor hun onderneming betekent. Hieronder geef ik vijf redenen weer waarom het van belang is voor uw onderneming om uw IE goed te beschermen.

1. IE vertegenwoordigt een bepaalde (interne) waarde
Het doen van juiste investeringen is cruciaal om de marktwaarde van uw onderneming te vergroten. Het investeren in apparatuur, productontwikkeling, marketing en onderzoek kan de toekomstige productiviteit verhogen waardoor waarde in uw onderneming wordt gecreëerd. Het beschermen van uw IE heeft een soortgelijk effect. Uw onderneming wordt namelijk gewaardeerd op basis van de activa, de huidige bedrijfsactiviteiten en verwachtingen van toekomstige winst. Goede bescherming van uw IE kan de winstverwachting aanzienlijk positief beïnvloeden. Anders dan vele andere soorten eigendom, zoals bepaalde faciliteiten of kapitaal, zal de waarde van IE niet snel dalen en kan dit enorm toenemen in de loop der tijd.

2. IE versterkt de marktpositie van uw onderneming
IE-rechten, of het nu gaat om een octrooi, een ontwerp van een product of een merk, vertegenwoordigen een investering met een verwacht rendement. Het omzetten van een intellectuele creatie in een verkoopbaar product en hiervan een potentiële inkomstenbron maken, is een belangrijke fase in het innovatieproces. Voor sommige sectoren geldt dat veel tijd en geld wordt gespendeerd aan het ontwikkelen van een nieuwe innovaties of technologische uitvindingen. Deze ontwikkelingen zijn voor de bedrijven in die sectoren hun grootste bron van inkomsten. Zij hebben er dan ook baat bij dat hun IE goed wordt beschermd tegen concurrenten. Dit leidt namelijk tot een exclusief recht tot exploitatie en commercialisering van hun innovatie en/of technologie, waardoor de marktpositie van hun bedrijf wordt beschermd. Goede bescherming van IE kan een monopolie opleveren.Dit biedt tevens de mogelijkheid de financiële investering terug te verdienen als het product eenmaal op de markt is gebracht. Tevens kunt u sterker onderhandelen met potentiële afnemers en ketenpartners over licenties of gebruiksrechten. Immers, derden mogen niet zomaar met uw innovatie aan de haal gaan.

3. IE biedt kansen op doorontwikkelen
IE kan een belangrijke bron van informatie zijn voor uw onderneming. Zo bevat een octrooi belangrijke technische informatie over een uitvinding die niet eerder is gepubliceerd, waardoor de stand van de techniek wordt verhoogd. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld auteursrecht op software, modelrechten op producten en de merkrechten van uw onderneming. Dit zijn namelijk de producten die u verhandeld en de namen die uw producten van een derde onderscheiden. Dit is zeer waardevol op het gebied van innovatie en productontwikkeling, omdat u aan de hand van uw IE trends kan volgen en ontwikkelen. Zo kan IE worden gebruikt als hulpmiddel bij het zoeken naar opkomende en geavanceerde technologieën en bij het herkennen van mogelijke vruchtbare gebieden voor onderzoek en ontwikkelingen.

4. IE draagt bij aan het imago van uw bedrijf
Handelsnamen en merken fungeren als onderscheidingsmiddel voor consumenten. Uw handelsnaam en uw merk bepalen vaak ook de uitstraling en het imago van uw onderneming en dragen bij aan de klantbeleving. Ook de vormgeving van uw producten dragen hierbij aan. Als ondernemer wilt u er dus voor zorgen dat bijvoorbeeld uw handelsnaam, merk en/of de vormgeving van uw producten staat voor de kwaliteit van uw onderneming en uw producten. Bescherming van uw handelsnaam, merk en vormgeving van producten biedt bepaalde waarborgen hiervoor Door het vestigen van sterke IE-rechten wordt namelijk de kans op namaak van uw producten aanzienlijk verkleind. Dit wekt ook het vertrouwen bij uw klanten en voegt wellicht ook toe aan de klantbeleving, wat kan leiden tot een loyaal klantenbestand.

5. IE-rechten beschermen tegen inbreukmakers
Hoe populairder het merk of het product, hoe groter de kans op namaak hiervan. Het vestigen van IE-rechten brengt bepaalde remedies met zich mee als inbreuk wordt gemaakt op deze rechten. Aan de hand van die remedies kan de vermeende inbreuk worden bestreden. Vaak heeft het enkel hebben van een IE-recht al een afschrikkende werking, waardoor partijen nalaten producten op de markt te brengen die te veel lijken op uw product, wat ze anders misschien wel hadden gedaan. Mocht er toch inbreuk worden gemaakt, dan kan middels een sommatiebrief de inbreukmaker verzocht worden de inbreuk direct te stoppen. Doorgaans zal dit worden opgenomen in een zogenoemde onthoudingsverklaring. Mocht hier geen gehoor aan worden gegeven, dan staat de gang naar de rechter open. Vaak zal dit leiden tot een schikking, waarbij u een sterke onderhandelingspositie ten opzichte van de wederpartij heeft als u uw IE-rechten goed heeft beschermd. Wanneer schikken niet lukt, dan zal worden geprocedeerd. De inbreukmaker kan dan worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding en de werkelijke proceskosten.

Contactinformatie
Tahir Bodha, advocaat sectie Intellectueel Eigendom, Privacy & Dataprotectie en ICT & Technologie
bodha@marxman.nl / telefoonnummer 033-450 8000