26 maart 2020
Huur bedrijfs- en winkelruimte in coronatijd: wie betaalt de rekening?

De coronacrisis heeft, zoals op bijna op alles, ook impact op de huurmarkt. Huurders kunnen gehuurde zaken niet langer gebruiken en komen soms in financiële problemen. Het is een situatie waar partijen niet op hebben gerekend en op dit moment is het onduidelijk hoelang deze crisis gaat duren.

Hoe ga je als verhuurder of huurder om met deze situatie? Wat zijn mogelijke oplossingen?
 

Gevolgen coronacrisis

Wij zien op dit moment dat de volgende vragen spelen:

  • Is er nog huur verschuldigd indien het gehuurde al dan niet op last van de overheid is gesloten?
  • Mogen de betalingsvoorwaarden worden gewijzigd?
  • Mag een huurder in deze situatie de huur opzeggen of de huurovereenkomst ontbinden?
  • Zijn de servicekosten nog steeds verschuldigd?
  • Geldt een overeengekomen exploitatieplicht nog?

 

Oplossingen

Geen enkele situatie is hetzelfde. Het is van belang om in kaart te brengen wat de rechten en plichten van huurder en verhuurder zijn. Daarbij is niet alleen de huurovereenkomst van belang, maar ook het type huurovereenkomst en de grondslag van de sluiting. Een sluiting op basis van de noodverordening zal anders beoordeeld worden dan een sluiting als gevolg van de huidige maatregelen.

Vaak zal het bovendien mogelijk zijn om in overleg tussen partijen de schade te beperken. Soms kan bijvoorbeeld het gehuurde tijdelijk anders gebruikt worden of kunnen de servicekosten beperkt worden. Ook kan er gekeken worden naar aangepaste betalingsvoorwaarden. Uiteraard zal er in het belang van de verhuurder ook gekeken kunnen worden naar de risico’s van een dergelijke regeling.


Conclusie

Elke situatie is anders en niet standaard te beoordelen. Wij kunnen u helpen door aan de hand van de huurovereenkomst een quick-scan te maken van uw rechten en verplichtingen gedurende deze crisis. Wij kunnen u vervolgens concreet adviseren over mogelijke oplossingen.

 

Contactinformatie

Frank van Schendel, Advocaat Sectie Vastgoed & Overheid
E-mail: vanschendel@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000