15 oktober 2018
Artikel Elisabeth Klein Hofmeijer – Aftopping van het salaris aan de top (WNT)

Rendement Uitgeverij heeft verschillende vakbladen die gericht zijn op het MKB en non-profit organisaties en adviseert hiermee professionals over belangrijke wet- en regelgeving op hun vakgebied. Onze advocaten publiceren regelmatig in deze uitgaven op uiteenlopende gebieden, waaronder Ondernemen, Ondernemingsraden, Management, Arbo en HR.

Elisabeth Klein Hofmeijer, sectievoorzitter Arbeid & organisatie, schreef voor Bestuur Rendement (09-2018) het artikel Aftopping van het salaris aan de top’. De Wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel het aan banden leggen van excessieve beloningen in de (semi-)publieke sector. Uw organisatie mag topfunctionarissen dus geen te hoge beloning geven. Deze wet is al verschillende keren ingrijpend gewijzigd. Het is dus van groot belang dat u regelmatig toetst of uw organisatie (nog) aan de WNT voldoet. Elisabeth geeft antwoord op de vraag met welke beloningsgrenzen uw organisatie rekening moet houden.

Contactinformatie
Elisabeth Klein Hofmeijer, sectievoorzitter Arbeid & Organisatie
kleinhofmeijer@marxman.nl / telefoonnummer 033 450 8000